REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-72/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 22 listopada 2018 r. w sprawach połączonych T- 274/16 i T-275/16, Saleh Thabet i in./Rada, wniesione w dniu 30 stycznia 2019 r. przez Suzanne Saleh Thabet, Gamala Mohameda Hosniego Elsayeda Mubaraka, Alaę Mohameda Hosniego Elsayeda Mubaraka, Heidy’ego Mahmouda Magdy’ego Husseina Rasekha, Khadigę Mahmouda El Gammala

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-76/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 31 stycznia 2019 r. - Direktor na Teritoriałna direkcija Jugozapadna Agencija „Mitnici”, następca prawny Mitnica Aerogara Sofija/Curtis-Balkan EOOD

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-87/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 7 lutego 2019 r. - TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-93/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 27 listopada 2018 r. w sprawie T-315/17, Hebberecht/ESDZ, wniesione w dniu 6 lutego 2019 r. przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-104/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 11 lutego 2019 r. - Donex Shipping and Forwarding BV/Staatssecretaris van Financiën

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-120/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 15 lutego 2019 r. - X, przy udziale: College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-177/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawach połączonych T-339/16, T-352/16 i T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento de Madrid/Komisja Europejska, wniesione w dniu 22 stycznia 2019 r. przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-178/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawach połączonych T-339/16, T-352/16 i T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento de Madrid/Komisja, wniesione w dniu 22 lutego 2019 r. przez Węgry

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-179/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawach połączonych T-339/16, T-352/16 i T-391/16 Ville de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento de Madrid/Komisja Europejska

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-186/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederladen (Niderlandy) w dniu 26 lutego 2019 r. - Supreme Site Service GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze/Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-193/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Malmö (Szwecja) w dniu 27 lutego 2019 r. - A/Migrationsverket

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-206/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez AdministratÄŤvā rajona tiesa (Łotwa) w dniu 5 marca 2019 r. - SIA „KOB”/Madonas novada pašvaldÄŤbas AdministratÄŤvo aktu strÄŤdu komisija

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-98/16, T-196/16 i T-198/16: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2019 r. - Włochy i in./Komisja (Pomoc państwa - Interwencja konsorcjum bankowego prawa prywatnego na rzecz jednego z jego członków - Zatwierdzenie interwencji przez bank centralny państwa członkowskiego - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Skarga o stwierdzenie nieważności - Pojęcie pomocy państwa - Możliwość przypisania pomocy państwu - Zasoby państwowe)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-220/16: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. - Perry Ellis International Group/EUIPO (PRO PLAYER) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego PRO PLAYER - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-282/16 i T-283/16: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2019 r. - Inpost Paczkomaty i Inpost/Komisja (Pomoc państwa - Sektor pocztowy - Rekompensata kosztu netto wynikającego z obowiązku świadczenia usługi powszechnej - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Skarga o stwierdzenie nieważności - Interes prawny - Obowiązek uzasadnienia - Równość traktowania - Proporcjonalność - Prawo własności - Wolność prowadzenia działalności gospodarczej)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-310/16: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. - Foshan Lihua Ceramic/Komisja (Dumping - Przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chin - Artykuł 11 ust. 4 i 5 oraz art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 [obecnie art. 11 ust. 4 i 5 oraz art. 17 rozporządzenia (UE) 2016/1036] - Odmowa przyznania statusu nowego producenta eksportującego w rozumieniu art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 917/2011 - Kontrola wyrywkowa - Badanie indywidualne - Poufność)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-138/17: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. - Prim/EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy PRIMED - Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe PRIM S.A., PRiM, S.A. SUMINISTROS MEDICOS i GRUPO PRiM - Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych - Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 64 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Prawo do bycia wysłuchanym - Artykuł 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 zdanie drugie rozporządzenia 2017/1001) - Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą - Uznanie przysługujące izbie odwoławczej - Zakwalifikowanie dowodów jako nowych lub dodatkowych - Artykuł 76 ust 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-237/17: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. - Hiszpania/Komisja (EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Wydatki poniesione przez Hiszpanię - Kryterium uznania organizacji producentów - Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 - Korekta finansowa)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-760/17: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. - Meesenburg Großhandel/EUIPO (Triotherm+) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Triotherm+ - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Prawo do bycia wysłuchanym)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-762/17: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. - Grammer/EUIPO (Przedstawienie kształtu) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego kształt - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-777/17: Wyrok Sądu z dnia 21 marca 2019 r. - Pan/EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia znaku towarowego - Graficzny unijny znak towarowy TOBBIA - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy Peppa Pig - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-133/18: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2019 r. - IQ Group Holdings Bhd/EUIPO - Krinner Innovation (Lumiqs) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy Lumiqs - Wcześniejsze, słowny i graficzny, unijne znaki towarowe Lumix - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-784/17: Postanowienie Sądu z dnia 12 marca 2019 r. - Strabag Belgium/Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Postępowanie przetargowe - Ogólne roboty budowlane w budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli - Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innym oferentom - Zastąpienie zaskarżonego aktu w toku postępowania - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-156/18: Postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2019 r. - Legutko i Poręba/Parlament (Skarga na bezczynność - Prawo instytucjonalne - Regulamin Parlamentu - Artykuł 130 - Załącznik II - Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie - Wniosek o przekazanie Radzie - Notyfikacja decyzji stwierdzającej niedopuszczalność pytania - Wezwanie do działania - Zajęcie stanowiska przez Parlament - Wniosek o wydanie nakazu - Niedopuszczalność)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-129/19: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2019 r. - Necci/Komisja

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA