REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11111 – UBS / CREDIT SUISSE)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 7 września 2015 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 8 września 2015 r.

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 9 września 2015 r.

Strony 618 - 618 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 10 września 2015 r.

Strony 979 - 979 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (ERRS/2023/1)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 3 maja 2023 r.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej złożony 25 października 2022 r. przez Fürstliches Obergericht w sprawie Alexandra Amanna (Sprawa E-14/22)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie E-1/22 – G. Modiano Limited i Standard Wool (UK) Limited przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Pomoc państwa – Norweski program subsydiowania wełny – Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Nadzoru EFTA – Oddalenie skargi – Decyzja podjęta na zakończenie wstępnego etapu rozpoznawczego – Uzasadnienie – Brak istotnej zmiany istniejącej pomocy)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie E-5/22 – Christian Maitz przeciwko Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung, Liechtensteinische Invalidenversicherung oraz Liechtensteinische Familienausgleichskasse – Zabezpieczenie społeczne – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 – Pobyt w państwie trzecim – Osoba prowadząca działalność na własny rachunek – Stosowanie prawa EOG – Zalecenie Komisji Administracyjnej – Art. 3 Porozumienia EOG — Zasada lojalnej współpracy)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla: Maulawi Rajab i Sultan Aziz Azam, których nazwiska zostały dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/908

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Danii zastępcy członka Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy ( Dz.U. C 109 z 24.3.2023 )

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rezolucja Europejskiego Komitetu Regionów – Reakcja miast i regionów na kryzys energetyczny: w kierunku prawdziwej europejskiej unii energetycznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Postępy we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Sprawozdanie z przeglądu wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Postawienie ludzi na pierwszym miejscu, zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, uwolnienie potencjału regionów najbardziej oddalonych UE

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Tworzenie sprzyjających warunków dla gospodarki społecznej – perspektywa lokalna i regionalna

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA