REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-681/22 P: Odwołanie wniesione w dniu 7 listopada 2022 r. przez Olimp Laboratories sp. z o.o. od wyroku Sądu z dnia 7 września 2022 r. w sprawie T-9/22, Olimp Laboratories / EUIPO

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-788/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 19 października 2022 r. w sprawie T-275/21, Louis Vuitton Malletier / EUIPO – Wisniewski, wniesione w dniu 28 grudnia 2022 r. przez Louis Vuitton Malletier

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-792/22, Energotehnica: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Braşov (Rumunia) w dniu 23 grudnia 2022 r. – postępowanie karne przeciwko MG

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-796/22, INSS: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Hiszpania) w dniu 30 grudnia 2022 r. – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) / Bernardino

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-4/23, Asociaţia Accept: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti (Rumunia) w dniu 3 stycznia 2023 r. – M.-A.A./Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Cluj, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne, Municipiul Cluj-Napoca, przy udziale: Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Asociația Accept

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-10/23, Remia Com Impex: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunia) w dniu 11 stycznia 2023 r. – Remia Com Impex SRL/ Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-20/23, Instituto da Segurança Social i in.: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto (Portugalia) w dniu 16 stycznia 2023 r. – SF/MV, Instituto da Segurança Social, IP, Autoridade Tributária e Aduaneira, Cofidis SA – oddział w Portugalii

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-36/23, Familienkasse Sachsen: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgerichts Bremen (Niemcy) w dniu 25 stycznia 2023 r. – L/Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa C-52/23, flightright: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 3 lutego 2023 r. – flightright GmbH/TAP Portugal

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-73/23, Chaudfontaine Loisirs: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Liège (Belgia) w dniu 10 lutego 2023 r. – Chaudfontaine Loisirs/État belge

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-152/21, Ogres HES: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 7 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) – Łotwa) – SIA „Ogres HES”, przy udziale: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-317/21, G-Finance: Postanowienie Trybunału z dnia 28 grudnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'arrondissement de Luxembourg – Luksemburg) – G-Finance SARL, DV/Luxembourg Business Registers

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa C-423/21, Grand Production: Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 13 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – Grand Production d.o.o./GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o, MTEL Austria GmbH

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa C-698/22, TP i OF: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 12 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Apelativen sad – Varna – Bułgaria) – postępowanie karne przeciwko TP, OF

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-597/21: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2023 r. – Basaglia/Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty dotyczące określonych projektów w ramach programów eTEN oraz programów ramowych piątego i szóstego w zakresie badań i rozwoju technologicznego – Częściowa odmowa dostępu – Niedostępność dokumentów – Jednostronne ograniczenie zakresu wniosku o udzielenie dostępu – Obowiązek przeprowadzenia konkretnego i indywidualnego badania – Nierozsądny nakład pracy – Artykuł 266 TFUE – Decyzja wydana w wykonaniu wyroku Sądu – Środki wymagane przy wykonaniu wyroku stwierdzającego nieważność]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-727/21: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2023 r. – TO/AUEA [Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie – Służba publiczna – Personel tymczasowy – Zatrudnienie – Ogłoszenie o wolnym stanowisku zewnętrznym [poufne] – Decyzja o nieprzedłużaniu ważności listy rezerwy kadrowej – Termin do złożenia zażalenia – Opublikowanie w Internecie – Brak usprawiedliwionego błędu – Niedopuszczalność]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-89/22: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2023 r. – Homy Casa/EUIPO – Albatros International (Krzesła) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający krzesło – Wcześniejszy wzór – Podstawa unieważnienia – Ujawnienie wcześniejszego wzoru – Ujawnienie w Internecie – Identyfikacja wcześniejszego wzoru – Uznanie przysługujące izbie odwoławczej – Artykuł 63 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-91/92: Wyrok Sądu z dnia 8 marca 2023 r. – Ruhorimbere/Rada [Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga – Zamrożenie środków finansowych – Ograniczenia wstępu na terytorium państw członkowskich – Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi – Prawo do bycia wysłuchanym – Dowód zasadności umieszczenia i pozostawienia w wykazach – Oczywisty błąd w ocenie – Trwanie okoliczności faktycznych i prawnych, które spowodowały przyjęcie środków ograniczających]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-94/92: Wyrok Sądu z dnia 8 marca 2023 r. – Mutondo /Rada [Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga – Zamrożenie środków finansowych – Ograniczenia wstępu na terytorium państw członkowskich – Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi – Prawo do bycia wysłuchanym – Dowód zasadności umieszczenia i pozostawienia w wykazach – Oczywisty błąd w ocenie – Zmiana okoliczności faktycznych i prawnych, które spowodowały przyjęcie środków ograniczających]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-133/22: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2023 r. – Katjes Fassin/EUIPO (THE FUTURE IS PLANT-BASED) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego THE FUTURE IS PLANT-BASED – Znak towarowy tworzony przez slogan reklamowy – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-174/22: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2023 r. – Novartis/EUIPO – AstraZeneca (BREZTREV) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego BREZTREV – Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe ONBREZ, DAYBREZ, BREZILIZER i BREEZHALER – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-175/22: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2023 r. – Novartis/EUIPO – AstraZeneca (BREZTRI) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy BREZTRI – Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe ONBREZ, BREZILIZER i BREEZHALER – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Brak wzmocnionego charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych – Artykuł 60 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 27 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/625]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-178/22: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2023 r. – FA World Entertainment / EUIPO (FUCKING AWESOME) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy FUCKING AWESOME – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Pewność prawa – Równość traktowania – Zasada dobrej administracji]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-194/22: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2023 r. – Zelmotor/EUIPO – B&B Trends (zelmotor) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy zelmotor – Brak rzeczywistego używania znaku towarowego – Artykuł 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-429/22: Postanowienie Sądu z dnia 6 marca 2023 r. – Oatly/EUIPO – D’s Naturals (Wow no cow!) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku – Umorzenie postępowania)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA