REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-615/22: Postanowienie Sądu z dnia 16 lutego 2023 r. – Cypr/EUIPO – Cemet (Halime) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Ostateczne odrzucenie zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego w ramach równoległego postępowania w sprawie sprzeciwu – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-43/23: Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2023 r. – SCC Legal/Komisja

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-67/23: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2023 r. – UH/EBC

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-95/23: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2023 r. – RWE Supply & Trading/ACER

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-96/23: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2023 r. – Uniper Global Commodities/ACER

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-141/23: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2023 r. – Merlin i in./Komisja

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-143/23: Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2023 r. – VF/Rada

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-145/23: Skarga wniesiona w dniu 17 marca 2023 r. – Eurosemillas/CPVO – Nador Cott Protection i Carpa Dorada (Nadorcott)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-153/23: Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2023 r. – WhatsApp Ireland/Europejska Rada Ochrony Danych

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-485/20: Postanowienie Sądu z dnia 9 marca 2023 r. – Junqueras i Vies/Parlament

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 5 maja 2023 r. dotycząca zmodyfikowanego planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących ze składowiska odpadów nisko- i średnioaktywnych Loviisa znajdującego się na terenie Loviisa w Finlandii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10840 – INFINIGATE / NUVIAS)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10759 – GIP / MERIDIAM / VEOLIA (HAZARDOUS WASTE BUSINESS))

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11034 – OMRON / KIRIN / KTS)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10891 – BUNGE / SC FRICH ENVOL / SC ONE / BZ GROUP)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Wytyczne Komisji w sprawie treści i struktury streszczenia sprawozdania z badania klinicznego

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 5 maja 2023 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10855 — Capgemini / Orange / JV)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11059 – TOYOFUJI / NYK / KAMIGUMI / TTC / PT. PATIMBAN) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Publikacja zatwierdzonej zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym w sektorze produktów rolnych i środków spożywczych, o której to zmianie mowa w art. 6b ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu — SA.106366

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu — SA.103681

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA