REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Rezolucja - Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie wolności i integralności mediów w UE oraz wschodnioeuropejskich krajach partnerskich

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rezolucja - Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie przezwyciężania wpływu kryzysu gospodarczego na bezrobocie młodzieży w UE i państwach Partnerstwa Wschodniego

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja - Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie sytuacji kobiet na rynkach pracy krajów Partnerstwa Wschodniego

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń lub środek nie stanowi pomocy państwa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzje Wspólnego Komitetu EOG, w odniesieniu do których spełniono wymogi konstytucyjne na podstawie art. 103 Porozumienia EOG, i powiązane decyzje

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursach otwartych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału z dnia 14 listopada 2017 r. w połączonych sprawach E-2/17 i E-3/17, Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Dyrektywa 89/662/EWG - Kontrole weterynaryjne - Ograniczenia przywozowe - Surowe i przetworzone produkty mięsne, jaja i mleko)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8820 - GE/Rosneft/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8814 - Melrose/GKN)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących - Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1 kwietnia 2018 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1 ))

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2 - Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) (Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. ( Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19 ))

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu niektórych powlekanych organicznie produktów ze stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków wyrównawczych stosowanych względem przywozu niektórych wyrobów ze stali powlekanej organicznie, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8765 - Lenovo/Fujitsu/FCCL)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8840 - Apollo/JSW/Monnet) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8851 - BASF/Bayer Divestment Business)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8830 - Strategic Value Partners/Vita Group) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8780 - PPF Group/Škoda Transportation/VUKV/JK/Satacoto/Škoda Investment/Bammer Trade) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8767 - CDPQ/Hyperion Insurance Group)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA