REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-514/21: Postanowienie Sądu z dnia 19 października 2022 r. – Associazione „Terra Mia Amici No Tap”/EBI [Skarga na bezczynność – Środowisko naturalne – Finansowanie gazociągu transadriatyckiego – Uchwała Rady Dyrektorów EBI zatwierdzająca finansowanie – Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 – Wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej – Odpowiedź sporządzona po wniesieniu skargi – Wniosek o wydanie nakazu – Brak właściwości – Zarzut niedopuszczalności – Umorzenie postępowania]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-518/21: Postanowienie Sądu z dnia 15 września 2022 r. – European Paper Packaging Alliance/Komisja [Środek tymczasowy – Środowisko – Wytyczne Komisji dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – Dyrektywa (UE) 2019/904 – Zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-624/21: Postanowienie Sądu z dnia 22 września 2022 r. – Primagran/EUIPO – Primagaz (prımagran) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego prımagran – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy PRIMA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625 – Artykuł 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 – Zakaz reformatio in peius – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-653/21: Postanowienie Sądu z dnia 20 października 2022 r. – Callaway/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wspólna polityka rolna – Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych – Nowe odmiany roślin – Producent odmiany konopi Finola – Obszary upraw w Polsce – Odmiany konopi kwalifikujące się do otrzymania wsparcia finansowego w ramach wspólnej polityki rolnej – Zawartość tetrahydrokanabinolu (THC) – Zezwolenie udzielone Polsce na ustanowienie na swoim terytorium zakazu wprowadzania do obrotu odmiany konopi Finola – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-697/21: Postanowienie Sądu z dnia 28 września 2022 r. – FC/AUEA [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Postępowanie dyscyplinarne – Oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania dyscyplinarnego w oczekiwaniu na wydanie przez Sąd orzeczeń w sprawach powiązanych – Wydanie orzeczeń Sądu w sprawach powiązanych w trakcie postępowania – Umorzenie postępowania]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-788/21: Postanowienie Sądu z dnia 19 września 2022 r. – TDK Foil Italy/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Polityka handlowa – Dumping – Przywóz wyrobów walcowanych płaskich z aluminium pochodzących Chin – Ostateczne cło antydumpingowe – Importer niepowiązany – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-1/22: Postanowienie Sądu z dnia 5 października 2022 r. – Airoldi Metalli/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Dumping – Przywóz wyrobów walcowanych płaskich z aluminium pochodzących z Chin – Nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego – Importer – Akt regulacyjny wymagający przyjęcia środków wykonawczych – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-41/22: Postanowienie Sądu z dnia 11 października 2022 r. – Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlament [Skarga o stwierdzenie nieważności – Rezolucja Parlamentu w sprawie pierwszej rocznicy faktycznego zakazu aborcji w Polsce – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność]

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-53/22: Postanowienie Sądu z dnia 30 września 2022 r. – Collard/ID [Prawo instytucjonalne – Członek Parlamentu – Zawieszenie i wykluczenie posła z jego grupy politycznej – Skarżący, który przestał odpowiadać na wezwania Sądu – Umorzenie]

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-54/22: Postanowienie Sądu z dnia 30 września 2022 r. – Rivière/ID [Prawo instytucjonalne – Członek Parlamentu – Zawieszenie i wykluczenie posła z jego grupy politycznej – Skarżący, który przestał odpowiadać na wezwania Sądu – Umorzenie]

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-101/22: Postanowienie Sądu z dnia 7 października 2022 r. – OG i in./Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/503 – Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2288 – Rozporządzenie (UE) 2021/953 – Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – Swobodny przepływ osób – Ograniczenia – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-103/22: Postanowienie Sądu z dnia 7 października 2022 r. – ON/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2288 – Rozporządzenie (UE) 2021/953 – Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – Swobodny przepływ osób – Ograniczenia – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-134/22: Postanowienie Sądu z dnia 26 września 2022 r. – OO/EBI [Służba publiczna – Personel EBI – Wynagrodzenie – Dodatek za pracę poza krajem pomniejszony o połowę – Rozliczenie wynagrodzenia – Termin do wniesienia skargi – Niedopuszczalność]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-165/22: Postanowienie Sądu z dnia 12 października 2022 r. – Saure/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Dostęp do dokumentów – Odmowa dostępu – Zawisłość sporu – Niedopuszczalność]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-281/22 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 21 września 2022 r. – Xpand Consortium i in./Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na usługi – Świadczenie usług obejmujących opracowanie, wdrożenie, konserwację/obsługę, wsparcie i doradztwo w odniesieniu do systemów informatycznych w dziedzinie rachunkowości/finansów oraz systemów informatycznych w dziedzinie finansów – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-416/22 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 18 października 2022 r. – Fresenius Kabi Austria i in./Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Dyrektywa 2001/83/WE – Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających substancję czynną „roztwory hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji” – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-581/22: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2022 r. – ECE Group/EUIPO – ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprawa T-593/22: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2022 r. – RM/Parlament

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawa T-630/22: Skarga wniesiona w dniu 10 października 2022 r. – Topper Argentina/EUIPO – Ningbo Xiangxinli Network Technology (wetoper)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprawa T-631/22: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2022 r. – Beijing Unicorn Technology/EUIPO – WD Plus (Przedstawienie okręgu z dwoma ostrymi szpicami)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprawa T-639/22: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2022 r. – VF International/EUIPO – Super Brand Licencing (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprawa T-645/22: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2022 r. – C. & S./EUIPO – Scuderia AlphaTauri (CS jeans your best fashion partner)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Sprawa T-646/22: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2022 r. – Piaggio & C./EUIPO – e-bility (Scooter)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Sprawa T-647/22: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2022 r. – Puma/EUIPO – Handelsmaatschappij J. Van Hilst (Buty)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Sprawa T-649/22: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2022 r. – Shammout/Rada

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

REKLAMA