REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-222/21: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2022 r. – Shopify/EUIPO – Rossi i in. (Shoppi) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy Shoppi – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy SHOPIFY – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak wzmocnionego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego – Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i z Euratomu (brexit)]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-311/21: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2022 r. – SV/EBI [Służba publiczna – Personel EBI – Ocena wyników pracy – Awans – Skarga administracyjna – Postępowanie szczególne stosowane do decyzji w sprawie oceny – Zasada zgodności między skargą administracyjną a późniejszą skargą – Dogłębność kontroli – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do bycia wysłuchanym – Oczywisty błąd w ocenie – Odpowiedzialność]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-352/21: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2022 r. – Oi Dromoi tis Elias/Komisja [Prawo instytucjonalne – Wybór partnerów do prowadzenia działań programu Europe Direct (2021 – 2025) w Grecji – Procedura wezwania do składania ofert – Kryteria kwalifikowalności – Odrzucenie kandydatury]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-429/21: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2022 r. – Aldi Einkauf / EUIPO – Cantina sociale Tollo (ALDIANO) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy ALDIANO – Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe i rejestracja międzynarodowa ALDI – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 64 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-454/21: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2022 r. – G-Core Innovations/EUIPO – Coretransform (G CORELABS) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego G CORELABS – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy CORE – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-496/21: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2022 r. – Vasallo Andrés/Parlament [Prawo instytucjonalne – Komisja Petycji Parlamentu – Petycja dotycząca systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników administracji publicznej w Hiszpanii – Kwestia nieobjęta obszarem działalności Unii – Obowiązek uzasadnienia – Konflikt interesów – Wpływ zamieszczenia online statusu petycji na portalu internetowym petycji Parlamentu)]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-517/21: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2022 r. – Grieger/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Oddelegowanie – Zobowiązanie do przeniesienia na stanowisko średniego szczebla kierowniczego po upływie okresu oddelegowania – Wniosek o przeniesienie – Interes służby – Obowiązek uzasadnienia – Uzasadnione oczekiwania – Obowiązek dbałości o dobro urzędnika]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-524/21: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2022 r. – Saure/Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Korespondencja Komisji z AstraZenecą i organami niemieckimi dotycząca ilości szczepionek przeciwko COVID-19 i terminu ich dostawy – Wyjątek dotyczący ochrony postępowań sądowych – Dokumenty, które zostały przedstawione w ramach postępowania sądowego zamkniętego w momencie wydania decyzji odmawiającej udzielenia dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony życia prywatnego i integralności jednostki – Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-537/21: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2022 r. – bett1.de/EUIPO – XXXLutz Marken (BODY STAR) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego BODY STAR – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Bodyguard – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Bodyguard – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-539/21: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2022 r. – the airscreen company/EUIPO – Moviescreens Rental (airframe) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny znak towarowy airframe – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Charakter odróżniający – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-572/21: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2022 r. – Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego COPAL TREE – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy COMPAL – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-589/21: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2022 r. – Serrano Velázquez/Parlament [Prawo instytucjonalne – Komisja Petycji Parlamentu – Petycja dotycząca naruszenia przez władze hiszpańskie prawa Unii w dziedzinie praw podstawowych – Decyzja o pozostawieniu petycji bez biegu – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-599/21: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2022 r. – bett1.de/EUIPO – XXXLutz Marken (Body-Star) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy Body-Star – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Bodyguard – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001 w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-618/21: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2022 r. – WV/CdT [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Zwolnienie chorobowe – Nieusprawiedliwione nieobecności – Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – Artykuł 16 WZIP – Artykuł 48 lit. b) WZIP – Odpowiedzialność]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-652/21: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2022 r. – L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Urządzenia sprzęgające do pojazdów) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenie sprzęgające służące do przyłączania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do pojazdów silnikowych – Podstawy unieważnienia – Nowość – Indywidualny charakter – Artykuły 5, 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Ujawnienie wcześniejszego wzoru – Artykuł 7 rozporządzenia nr 6/2002 – Zakres wniosku o unieważnienie – Wcześniejszy wzór przedstawiony po złożeniu wniosku o unieważnienie – Artykuł 28 ust. 1 lit. b) ppkt i), v) i vi) rozporządzenia (WE) nr 2245/2002]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-656/21: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2022 r. – H/2 Credit Manager/EUIPO – Hcapital Partners SCR (H/2 CAPITAL PARTNERS) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego H/2 CAPITAL PARTNERS – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy HCapital – Względna podstawa odmowy rejestracji – Właściwy krąg odbiorców – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Podobieństwo usług – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-663/21: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2022 r. – Zegers/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytura – Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych – Warunek nabycia przed podjęciem służby w Unii – Uwzględnienie przez organ krajowy okresu następującego po rozpoczęciu służby w Unii]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-696/21: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2022 r. – Les Bordes Golf International/EUIPO – Mast-Jägermeister (LES BORDES) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego LES BORDES – Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy zawierający figurę składającą się w szczególności z głowy jelenia – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-752/21: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2022 r. – Associação do Socorro e Amparo/EUIPO – De Bragança (quis ut Deus) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy quis ut Deus – Brak rzeczywistego używania znaku towarowego – Artykuł 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-802/21: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2022 r. – just-organic.com/EUIPO (JUST ORGANIC) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego JUST ORGANIC – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-58/22: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2022 r. – Labaš/EUIPO (FRESH) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego FRESH – Względne podstawy odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) i ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-738/18 RENV: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2022 r. – Dragnea/Komisja [Dochodzenia zewnętrzne OLAF – Odmowa dostępu do akt z dochodzenia OLAF – Cofnięcie i zastąpienie zaskarżonego aktu – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-517/19 INTP: Postanowienie Sądu z dnia 5 października 2022 r. – Homoki/Komisja [Wykładnia wyroku – Niedopuszczalność]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-45/20: Postanowienie Sądu z dnia 5 października 2022 r. – KRBL/EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wygaśnięcie prawa z rejestracji międzynarodowej zgłoszonego znaku towarowego – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-101/21 i T-213/21: Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2022 r. – Primagra i Mlékárna Hlinsko/Komisja [Środek tymczasowy – Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne – EFRROW – Fundusz Spójności – EFS – Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 – Pismo w sprawie realizacji zaleceń sformułowanych przez Komisję w wyniku audytu w sprawie jakoby istniejących konfliktów interesów – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt przygotowawczy – Niedopuszczalność]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA