REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Kursy walutowe euro — 11 sierpnia 2022 r.

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10745 – EMIL FREY / FCA CENTRAL AND EASTERN EUROPE / FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CR / FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 306/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie Komisji Wytyczne dotyczące żywych zwierząt wyhodowanych w niewoli na podstawie unijnych rozporządzeń w sprawie handlu gatunkami dzikiej fauny i flory 2022/C 306/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 września 2022 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.)) 2022/C 306/03

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Produkty lecznicze – Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych przez państwa EOG należące do EOG w drugim półroczu 2021 r. 2022/C 306/05 Podkomitet I ds. swobodnego przepływu towarów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Substancje niebezpieczne – wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa eog–EFTA na podstawie art. 44 ust. 5 rozporządzenia (ue) 528/2012 w drugiej połowie 2021 r. 2022/C 306/06 Podkomitet I ds. swobodnego przepływu towarów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Substancje niebezpieczne – Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EOG–EFTA na podstawie art. 64 ust. 8 rozporządzenia (we) 1907/2006 (reach) w drugiej połowie 2021 r. 2022/C 306/07 Podkomitet I ds. swobodnego przepływu towarów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10633 – SUEZ / ACEA / JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 306/08

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 10 sierpnia 2022 r.

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 8 sierpnia 2022 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z elektrowni jądrowej Paks II (dwa reaktory VVER-1200) położonej w komitacie Tolna na Węgrzech (Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny) 2022/C 305/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10829 – KKR / HITACHI TRANSPORT SYSTEM) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 305/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji systemów Zabezpieczenia Społecznego Decyzja NR H13 z dnia 30 marca 2022 r. dotycząca składu i metod działania Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz Umowy między UE a Szwajcarią) 2022/C 305/03

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10861 – HG / TEAM.BLUE) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 305/05

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10797 – PCG / PERSTORP) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 305/06

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 305/07

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina 2022/C 305/08

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 9 sierpnia 2022 r.

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10757 – MUTARES / CIMOS) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 304/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10747 – BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 304/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10828 – CVC / NORDIC CAPITAL / CARY GROUP) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 304/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.) 2022/C 304/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10681 – RTL Deutschland/Seven.One Entertainment Group/Addressable TV Technology JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 304/06

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 304/07

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 304/08

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 8 sierpnia 2022 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA