REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-368/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 8 czerwca 2022 r. – Skatteministeriet / Danish Fluid System Technologies A/S

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-369/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. w sprawie T-338/17, Air France/Komisja Europejska, wniesione w dniu 8 czerwca 2022 r. przez Air France SA

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-370/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. w sprawie T-337/17, Air France-KLM/Komisja Europejska, wniesione w dniu 8 czerwca 2022 r. przez Air France-KLM

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-375/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. w sprawie T-344/17, Latam Airlines Group i Lan Cargo/Komisja, wniesione w dniu 9 czerwca 2022 r. przez LATAM Airlines Group SA, Lan Cargo SA

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-378/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. w sprawie T-341/17, British Airways/Komisja, wniesione w dniu 9 czerwca 2022 r. przez British Airways plc

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-379/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. w sprawie T-350/17, Singapore Airlines i Singapore Airlines Cargo/Komisja, wniesione w dniu 9 czerwca 2022 r. przez Singapore Airlines Ltd, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-380/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. T-342/17, Deutsche Lufthansa i in. /Komisja, wniesione w dniu 9 czerwca 2022 r. przez Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG, Swiss International Air Lines AG

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-381/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. T-340/17, Japan Airlines/Komisja, wniesione w dniu 9 czerwca 2022 r. przez Japan Airlines Co. Ltd

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-382/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. w sprawie T-343/17, Cathay Pacific Airways/Komisja Europejska, wniesione w dniu 9 czerwca 2022 r. przez Cathay Pacific Airways Ltd

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-384/22: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2022 r.– Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-385/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. w sprawie T-325/17, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Komisja, wniesione w dniu 13 czerwca 2022 r. przez Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-386/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. w sprawie T-323/17, Martinair Holland/Komisja, wniesione w dniu 13 czerwca 2022 r. przez Martinair Holland NV

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-401/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. w sprawie T-334/17, Cargolux Airlines/Komisja, wniesione w dniu 16 czerwca 2022 r. przez Cargolux Airlines International SA

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa C-403/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. w sprawie T-324/17, SAS Cargo Group i in./Komisja, wniesione w dniu 17 czerwca 2022 r. przez Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SAS AB

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-531/16: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2022 r. – Dumitrescu i Schwarz/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Nowelizacja regulaminu pracowniczego z 2014 r. – Zwrot kosztów corocznej podróży – Miejsce pochodzenia w państwie trzecim – Zryczałtowane świadczenie obliczane na podstawie odległości między miejscem zatrudnienia a stolicą państwa członkowskiego, którego urzędnik jest obywatelem]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-532/16: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2022 r. – YT i YU/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Nowelizacja regulaminu pracowniczego z 2014 r. – Zwrot kosztów corocznej podróży – Miejsce pochodzenia w państwie trzecim – Zryczałtowane świadczenie obliczane na podstawie odległości między miejscem zatrudnienia a stolicą państwa członkowskiego, którego urzędnik jest obywatelem]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-533/16: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2022 r. – YV i in./Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Nowelizacja regulaminu pracowniczego z 2014 r. – Zwrot kosztów corocznej podróży – Miejsce pochodzenia w państwie trzecim – Zryczałtowane świadczenie obliczane na podstawie odległości między miejscem zatrudnienia a stolicą państwa członkowskiego, którego urzędnik jest obywatelem]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-538/16: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2022 r. – Schaffrin/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Nowelizacja regulaminu pracowniczego z 2014 r. – Zwrot kosztów corocznej podróży – Miejsce pochodzenia w państwie trzecim – Zryczałtowane świadczenie obliczane na podstawie odległości między miejscem zatrudnienia a stolicą państwa członkowskiego, którego urzędnik jest obywatelem]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-545/16: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2022 r. – YY i ZA/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [Służba publiczna – Urzędnicy – Nowelizacja regulaminu pracowniczego z 2014 r. – Zwrot kosztów corocznej podróży – Miejsce pochodzenia w państwie trzecim – Zryczałtowane świadczenie obliczane na podstawie odległości między miejscem zatrudnienia a stolicą państwa członkowskiego, którego urzędnik jest obywatelem]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-357/19: Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2022 r. – Włochy/Komisja [EFRR – Polityka regionalna – Programy operacyjne w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” we Włoszech – Decyzja zatwierdzająca wkład finansowy EFRR do dużego projektu „Duży projekt krajowy łącza ultraszerokopasmowego – białe strefy” – Niekwalifikowalność wydatków beneficjenta poniesionych z tytułu podatku VAT – Artykuł 69 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 – Pojęcie „podatku VAT, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego w dziedzinie VAT”]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-584/19: Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2022 r. – thyssenkrupp/Komisja [Konkurencja – Koncentracje – Rynek produkcji i dystrybucji płaskiej stali węglowej – Decyzja uznająca koncentrację za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i z porozumieniem EOG – Rynek właściwy – Ocena wpływu koncentracji na konkurencję – Zobowiązania – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-657/20: Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2022 r. – Ryanair/Komisja (Finnair II; Covid-19) [Pomoc państwa – Fiński rynek transportu lotniczego – Pomoc przyznana przez Finlandię Finnairowi w związku z pandemią COVID-19 – Dokapitalizowanie przewoźnika lotniczego dokonane przez jego właścicieli publicznych i prywatnych proporcjonalnie do istniejącej wcześniej struktury własności – Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa – Środek przeznaczony na zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego – Odstępstwo od niektórych wymogów ram tymczasowych – Brak wyważenia korzystnych skutków pomocy z jej negatywnymi skutkami dla warunków wymiany handlowej i utrzymania niezakłóconej konkurencji – Równość traktowania – Swoboda przedsiębiorczości – Swoboda świadczenia usług – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-739/20: Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2022 r. – Unite the Union/EUIPO – WWRD Ireland (WATERFORD) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy WATERFORD – Skarga o stwierdzenie nieważności – Artykuł 63 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Dopuszczalność – Znak towarowy mogący wprowadzać odbiorców w błąd – Artykuł 51 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001]]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-29/21: Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2022 r. – Beveland/EUIPO – Super B (BUCANERO) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy BUCANERO – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artkuł 18 ust. 1 akapit drugi lit. a) i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 – Postać różniąca się pod względem elementów, które nie zmieniają charakteru odróżniającego – Dowód rzeczywistego używania]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-122/21: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2022 r. – QI/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Sprawozdanie z oceny – Postępowanie w sprawie oceny w 2018 r. i w 2019 r. – Niezadowalająca ocena wyników zarządzania – Ogólne przepisy wykonawcze do art. 43 regulaminu pracowniczego – Procedura zatwierdzenia – Zasada bezstronności – Oczywisty błąd w ocenie]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA