REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 312/06

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 16 sierpnia 2022 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-14/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 11 listopada 2021 r. w sprawie T-77/21, QC/Komisja, wniesione w dniu 6 stycznia 2022 r. przez QC

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-150/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-693/16 P RENV-RX, HG/Komisja, wniesione w dniu 24 lutego 2022 r. przez HG

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-253/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 11 lutego 2022 r. w sprawie T-459/21, Calrose Rice/EUIPO – Ricegrowers (Sunwhite), wniesione w dniu 11 kwietnia 2022 r. przez Calrose Rice

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-299/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 4 maja 2022 r. – M.D. / „Tez Tour” UAB

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-303/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Brně (Republika Czeska) w dniu 9 maja 2022 r. – CROSS Zlín a.s./Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-307/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 10 maja 2022 – FT/DW

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-313/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Elenktiko Synedrio (Grecja) w dniu 11 maja 2022 r. – ACHILLEION, hotelarska spółka akcyjna/Elliniko Dimosio

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-354/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 1 czerwca 2022 r. – Weingut A/Land Rheinland-Pfalz

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa T-501/19: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2022 r. – Corneli/EBC [Dostęp do dokumentów – Decyzja 2004/258/WE – Decyzja EBC o objęciu Banca Carige zarządem specjalnym – Odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony poufności informacji chronionych jako takie na mocy prawa unijnego – Ogólne domniemanie poufności – Pojęcie informacji poufnych – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa T-797/19: Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2022 r. – Anglo Austrian AAB i Belegging-Maatschappij „Far-East”/EBC [Polityka gospodarcza i pieniężna – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Szczególne zadania nadzorcze powierzone EBC – Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia instytucji kredytowej – Poważne naruszenie przepisów krajowych dokonujących transpozycji dyrektywy 2005/60/WE – Proporcjonalność – Naruszenie przepisów dotyczących zarządzania instytucjami kredytowymi – Prawo do obrony – Oczywisty błąd w ocenie – Prawo do skutecznej ochrony sądowej]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa T-337/20: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2022 r. – Hochmann Marketing/EUIPO (bittorrent) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Decyzja izby odwoławczej utrzymująca w mocy uchylenie wcześniejszej decyzji – Artykuł 103 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Wniosek o konwersję na zgłoszenie krajowego znaku towarowego – Podstawa wyłączenia konwersji – Nieużywanie unijnego znaku towarowego – Artykuł 139 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Prawo do bycia wysłuchanym – Artykuł 47 karty praw podstawowych]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa T-502/20: Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2022 r. – Munich/EUIPO – Tone Watch (MUNICH10A.T.M.) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy MUNICH10A.T.M. – Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe MUNICH – Względne podstawy odmowy rejestracji – Artykuł 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Brak podobieństwa towarów i usług – Brak komplementarności estetycznej – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001] – Brak naruszenia renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001) – Prawo do obrony]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa T-641/20: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2022 r. – Leonine Distribution/Komisja [Kultura – Program „Kreatywna Europa (2014 – 2020)” – Podprogram „Media” – Zaproszenie do składania wniosków EACEA/05/2018 – Decyzja EACEA odrzucająca kandydaturę skarżącej ze względu na niespełnienie warunków dopuszczalności – Decyzja Komisji oddalająca skargę administracyjną odnoszącą się do decyzji EACEA – Pojęcie przedsiębiorstwa europejskiego – Dotacja dostępna wyłącznie dla kandydatów należących, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, do obywateli państw członkowskich Unii lub obywateli innych państw europejskich uczestniczących w podprogramie – Błędy w ocenie – Niezbadanie dokumentów załączonych do wniosku – Proporcjonalność]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa T-357/21: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2022 r. – Jose A. Alfonso Arpon / EUIPO – Puma (PLUMAflex by Roal) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego PLUMAflex by Roal – Unijny wcześniejszy graficzny znak towarowy PUMA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Naruszenie renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa T-331/22: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2022 r. – NLVOW/Komisja

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa T-344/22: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2022 r. – Stichting Nationaal Kritisch Platform Windenergie/Komisja

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-346/22: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2022 r. – Föreningen Svenskt Landskapsskydd/Komisja

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-366/22: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2022 r. – Ryanair/Komisja

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-378/22: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2022 r. – Diesel/EUIPO – Lidl Stiftung (Joggjeans)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-379/22: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2022 r. – Diesel/EUIPO – Lidl Stiftung (Joggjeans)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-390/22: Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2022 r. – Mndoiants/Rada

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-391/22: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2022 r. – Société générale i in./SRB

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA