REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-392/22: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2022 r. – Confédération nationale du Crédit mutuel i in./SRB

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-393/22: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2022 r. – BPCE i in./SRB

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-394/22: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2022 r. – Banque postale/SRB

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-410/22: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2022 r. – Crédit agricole i in./SRB

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-411/22: Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2022 r. – Dexia Crédit Local/SRB

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-420/22: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2022 r. – BNP Paribas/SRB

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawozdanie roczne z postępów w realizacji strategii Unii Europejskiej przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (2021 r.)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10652 – MOL / LOTOS PALIWA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 309/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia 03/2022 (przedstawiona na mocy art. 322 ust. 2 TFUE) w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na systemie handlu uprawnieniami do emisji, mechanizmie dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 i realokowanych zyskach oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (2022/0071(NLE)) 2022/C 309/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Publikacja zgodnie z art. 13 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych, dotycząca rozwiązania i następującej po nim likwidacji Cyprus Popular Bank Public CO LTD [cypryjska instytucja kredytowa w likwidacji] („Spółka”) 2022/C 309/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M-10865 – ASTORG / IPCOM) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 309/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 2022/C 309/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 12 sierpnia 2022 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 15 sierpnia 2022 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10649 – PKN ORLEN / NORMBENZ / SELECTED HUNGARIAN AND SLOVAK ASSETS OF MOL) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 307/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10804 – KKR / CONTOURGLOBAL) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 307/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania europejskiego pojedynczego punktu dostępu (CON/2022/20) 2022/C 307/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 307/05

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10781 – KB AG / KB SFN / KBJ) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 307/06

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10839 - APOLLO CAPITAL MANAGEMENT / SCHUR FLEXIBLES GROUP) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 307/07

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10849 – HUK / BRI / LNN / PITSTOP) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 307/08

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Ogłoszenie informacyjne – Konsultacje społeczne Gruzińskie oznaczenia geograficzne 2022/C 307/09

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 307/10

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprostowanie do zgłoszenia zamiaru koncentracji (Sprawa M.10803 – ELKEM / HYDRO ENERGI INVEST / ALTOR FUND MANAGER / VIANODE) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 302 z dnia 8 sierpnia 2022 r.) 2022/C 307/11

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA