REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-417/22: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2022 r. – Intel Corporation/Komisja

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-418/22: Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2022 r. – HSBC Continental Europe/Komisja

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-425/22: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2022 r. – Kalypso Media Group/EUIPO (COMMANDOS)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego SREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH 2022/C 317/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro — 19 sierpnia 2022 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Niemcy – Pomoc państwa SA.50952 (2022/C) (ex 2018/FC) – Domniemane środki pomocy państwa na rzecz DB Cargo – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.10663 – ORANGE / VOO / BRUTELE) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 315/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 315/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 315/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10808 – BROOKFIELD / HOMESERVE PLC) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 315/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina 2022/C 315/06

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 315/07

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 18 sierpnia 2022 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10801 – INFRAFIBRE / DG FIBRE / DGN) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 314/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10758 – EIM / BROOKFIELD / NIELSEN) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 314/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ogłoszenie decyzji państw członkowskich dotyczących przyznania, zawieszenia lub cofnięcia koncesji, zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 314/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 2022/C 314/05

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 17 sierpnia 2022 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Wykaz dwustronnych umów inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1219/2012 ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10835 – ALLIANZ / DALMORE / AMBER / TIDEWAY) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 312/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10718 – KINGSPAN / ONDURA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 312/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10836 – EQUINOR / SSE / TRITON POWER) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 312/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 2022/C 312/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA