REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-355/20: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Krasnyj Octyabr/EUIPO – Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA – Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy KOPOBKA KOROVKA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-363/20: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Krasnyj Octyabr/EUIPO – Pokój (KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE – Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy KOPOBKA KOROVKA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Prawo do bycia wysłuchanym – Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-380/20: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2022 r. – Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (Kaloryfer) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Wzór wspólnotowy przedstawiający kaloryfer – Wcześniejsze wzory – Podstawy unieważnienia – Brak indywidualnego charakteru – Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Swoboda twórcy – Nasycenie stanu sztuki wzorniczej – Całościowe wrażenie]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-441/20: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Jindal Saw i Jindal Saw Italia/Komisja (Ponowne nałożenie ostatecznego cła wyrównawczego) [Subsydia – Przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego pochodzących z Indii – Wykonanie wyroku Sądu w sprawie T-300/16 – Ponowne nałożenie ostatecznego cła wyrównawczego – Brak pełnego zwrotu pierwotnego ostatecznego cła wyrównawczego – Podstawa prawna – Brak mocy wstecznej – Pewność prawa – Artykuł 266 TFUE – Proporcjonalność – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Artykuł 103 unijnego kodeksu celnego – Rozporządzenie w sprawie rejestracji – Zarzut niezgodności z prawem – Dopuszczalność]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-440/20: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Jindal Saw i Jindal Saw Italia/Komisja (Ponowne nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego) [Dumping – Przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego pochodzących z Indii – Wykonanie wyroku Sądu w sprawie T-301/16 – Ponowne nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego – Brak pełnego zwrotu pierwotnego ostatecznego cła antydumpingowego – Podstawa prawna – Brak mocy wstecznej – Pewność prawa – Artykuł 266 TFUE – Proporcjonalność – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Artykuł 103 unijnego kodeksu celnego – Rozporządzenie w sprawie rejestracji – Zarzut niezgodności z prawem – Dopuszczalność]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-621/20: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. – EMCS/EASO [Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Zapewnienie pracowników tymczasowych na potrzeby EASO – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Udzielenie zamówienia innemu oferentowi – Równość traktowania – Zasada przejrzystości – Oczywisty błąd w ocenie – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-738/20: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. – Deutschtec/EUIPO – Group A (HOLUX) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego HOLUX – Wcześniejsza rejestracja międzynarodowa słownego znaku towarowego HOLUX – Względne podstawy odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawy od T-26/21 do T-28/21: Wyrok Sądu z dnia Tribunal 8 czerwca 2022 r. – Apple/EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowne unijne znaki towarowe THINK DIFFERENT – Brak rzeczywistego używania znaków towarowych – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do bycia wysłuchanym – Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-92/21: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. – Darment/Komisja [Środowisko naturalne – Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 – Fluorowane gazy cieplarniane – Elektroniczny rejestr kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów – Decyzja o wpisaniu – Zezwolenie na użycie kontyngentu – Wykonanie wyroku Sądu – Zasada dobrej administracji]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-293/21: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. – Muschaweck/EUIPO – Conze (UM) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy UM – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Używanie za zgodą właściciela – Używanie w formie, w jakiej znak towarowy jest zarejestrowany – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Reprezentacja właściciela znaku towarowego – Dowody używania przedstawione w wyznaczonym terminie]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-338/21: Wyrok Sądu z dnia 15 czerwca 2022 r. – F I S I/EUIPO – Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie (ECODOWN) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy ECODOWN – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001)]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-355/21: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. – Polo Club Düsseldorf/EUIPO – Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976 – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy POLO CLUB – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-433/21: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. – Vitronic/EUIPO (Enforcement Trailer) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Enforcement Trailer – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-744/21: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. – Medela/EUIPO (MAXFLOW) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MAXFLOW – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-104/22 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. – Węgry/Komisja [Środek tymczasowy – Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne – Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 – Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego – Wniosek o zawieszenie wykonania – Fumus boni juris – Pilny charakter – Wyważenie interesów]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-88/22: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2022 r. – Arhs developments/Komisja

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-255/22: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2022 r. – Cham Wings Airlines/Rada

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-281/22: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2022 r. – Xpand Consortium i in./Komisja

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-341/22: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2022 r. – Deutsche Bank/EUIPO – Operación y Auditoria (avanza Tu negocio)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-347/22: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2022 r. – Rauch Furnace Technology/EUIPO – Musto et Bureau (tygiel)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-348/22: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2022 r. – PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy/Komisja

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-350/22: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2022 r. – adp Merkur/EUIPO – Play’n GO Marks (GAME OF GLADIATORS)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-351/22: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2022 r. – De Dietrich Process Systems/EUIPO – Koch-Glitsch (SCHEIBEL)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-352/22: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2022 r. – De Dietrich Process Systems/EUIPO – Koch-Glitsch (KARR)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-353/22: Skarga wniesiona w dniu 1 czerwca 2022 r. – XH/Komisja

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA