REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2022 r. dotycząca decyzji w sprawie M.10078 – Cargotec/Konecranes Spotkanie w formie audiokonferencji – za pośrednictwem platformy „Skype for Business” Sprawozdawca: Węgry (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 298/05

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Na podstawie art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji, (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).) Sprawa M.10078 – Cargotec / Konecranes (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 298/06

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

REKLAMA

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 24 lutego 2022 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.10078 – Cargotec/Konecranes) (notyfikowana jako dokument nr C(2022)1070) (jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 298/07

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10814 – HEDIN / MOTOR-CAR) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 298/08

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 298/09

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2022/C 297/03

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2022 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank (EBC/2022/27) 2022/C 297/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2022/C 297/04

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 3 sierpnia 2022 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10290 – MICROSOFT / NUANCE) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 296/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.10398 – DNB / DANSKE BANK / OP / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS / MOBILEPAY / PIVO) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 296/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10408 – AIP / ALVANCE DUFFEL TARGET BUSINESS) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 296/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla przedsiębiorców Przywóz rosyjskiej ropy naftowej lub produktów ropopochodnych do Unii 2022/C 296/05

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do noty informacyjnej Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 210 z dnia 25 maja 2022 r.) 2022/C 296/06

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 2 sierpnia 2022 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10787 – SONY / HONDA / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 295/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10740 – CUMMINS / MERITOR) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 295/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10656 – FLUTTER ENTERTAINMENT / SISAL) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 295/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących (Stopa obowiązująca w ostatnich operacjach, których dokonywano przed wskazaną datą. W przypadku przetargu procentowego, stopa procentowa odpowiada marginalnej stopie procentowej.): 0,00 % na dzień 1 sierpnia 2022 r. Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 1 sierpnia 2022 r. 2022/C 295/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o wprowadzenie na poziomie Unii zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 97 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 2022/C 295/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia C-1/20: Opinia Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. – Królestwo Belgii [Opinia wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE – Wniosek o wydanie opinii – Projekt zmodernizowanego Traktatu Karty energetycznej – Artykuł 26 – Mechanizm rozstrzygania sporów – Dopuszczalność]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-697/19 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. – Sony Corporation, Sony Electronics Inc./Komisja Europejska [Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Napędy optyczne – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. – Jednolite i ciągłe naruszenie – Pojęcie – Porozumienia o znamionach zmowy dotyczące organizowanych przez dwóch producentów komputerów przetargów na napędy optyczne do komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-698/19 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. – Sony Optiarc Inc., Sony Optiarc America Inc./Komisja Europejska [Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Napędy optyczne – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. – Jednolite i ciągłe naruszenie – Pojęcie – Porozumienia o znamionach zmowy dotyczące organizowanych przez dwóch producentów komputerów przetargów na napędy optyczne do komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-699/19 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. – Quanta Storage Inc./Komisja Europejska [Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Napędy optyczne – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. – Jednolite i ciągłe naruszenie – Pojęcie – Porozumienia o znamionach zmowy dotyczące organizowanych przez dwóch producentów komputerów przetargów na napędy optyczne do komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA