REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Wykaz właściwych organów państw członkowskich zgodnie z art. 7 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 2271/96 zabezpieczającego przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi (Dz.U. L 309 z 29.11.1996, s. 1.) 2021/C 251/07

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do Gefion Finans A/S, CVR-nr- 36 01 64 93 (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)) 2021/C 251/08

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rodzajów drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej 2021/C 251/09

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10231 — AerCap/GECAS/SES) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 251/10

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 251/11

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 25 czerwca 2021 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 29 stycznia 2020 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 30 stycznia 2020 r.

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) NR 26/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego Przyjęte przez Radę w dniu 27 maja 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 26/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10203 — PSA/Felbermayr/PSA Breakbulk/Coil Terminal) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 241/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10275 — SMFL/Yanmar/Yanmar Credit) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 241/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie wzmacniania zarządzania wielopoziomowego przy promowaniu uczestnictwa młodych ludzi w procesach decyzyjnych 2021/C 241/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie technologii danych służących poprawie „lepszego stanowienia prawa” 2021/C 241/04

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.) z dnia 21 kwietnia 2004 r.) 2021/C 241/06

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10264 — SoftBank/Altor Fund Manager/Iyuno) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 241/07

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10250 — Accor/Keys/Hotel Portfolio) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 241/08

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 18 czerwca 2021 r.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 13 stycznia 2020 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 14 stycznia 2020 r.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 15 stycznia 2020 r.

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 16 stycznia 2020 r.

Strony 390 - 390 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 25/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu SpójnościPrzyjęte przez Radę w dniu 27 maja 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA