REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie spuścizny Europejskiego Roku Młodzieży 2022 (2022/2953(RSP))

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie poprawy – za pośrednictwem unijnego wykazu pozytywnego – unijnych regulacji dotyczących zwierząt dzikich i egzotycznych trzymanych jako zwierzęta domowe w Unii Europejskiej (2022/2809(RSP))

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP))

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP))

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

REKLAMA

Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2022 r. dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie nowej strategii rozszerzenia UE (2022/2064(INI))

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2022 r. dla Rady, Komisji oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Libii (2021/2064(INI))

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2020 (2022/2903(RSP))

Strony 126 - 126 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Keit Pentus-Rosimannus na członkinię Trybunału Obrachunkowego (C9-0316/2022 – 2022/0808(NLE))

Strony 128 - 128 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Autonomią Palestyńską Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy dotyczącej ogólnych zasad jej uczestnictwa w programach unijnych (12669/2019 – C9-0115/2021 – 2019/0164(NLE))

Strony 129 - 129 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków (10521/1/2022 – C9-0354/2022 – 2012/0299(COD))

Strony 130 - 130 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0394Odporność podmiotów krytycznychRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odporności podmiotów krytycznych (COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))P9_TC1-COD(2020)0365Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 listopada 2022 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… w sprawie odporności podmiotów krytycznych i uchylająca dyrektywę Rady 2008/114/WE

Strony 131 - 131 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0395Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb): ograniczenia w dostępie do wód UniiRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w odniesieniu do ograniczeń w dostępie do wód Unii (COM(2021)0356 – C9-0254/2021 – 2021/0176(COD))P9_TC1-COD(2021)0176Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 listopada 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do ograniczeń w dostępie do wód Unii

Strony 132 - 132 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0396Decyzje europejskich organizacji normalizacyjnychRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1025/2012 w odniesieniu do decyzji europejskich organizacji normalizacyjnych dotyczących norm europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych (COM(2022)0032 – C9-0033/2022 – 2022/0021(COD))P9_TC1-COD(2022)0021Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 listopada 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 w odniesieniu do decyzji europejskich organizacji normalizacyjnych dotyczących norm europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych

Strony 134 - 134 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0397Kierowcy niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób: wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie (tekst jednolity)Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób (tekst jednolity) (COM(2021)0034 – C9-0008/2021 – 2021/0018(COD))P9_TC1-COD(2021)0018Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 listopada 2022 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/…w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób (ujednolicenie)

Strony 135 - 135 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w sprawie zmiany koncesji dotyczącej wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (07910/2022 – C9-0296/2022 – 2022/0098(NLE))

Strony 136 - 136 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/2169 w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (12600/2022 – C9-0343/2022 – 2022/0257(NLE))

Strony 137 - 137 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2022 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – dodatkowe środki mające zaradzić skutkom rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, zmniejszenie środków na płatności i aktualizacja dochodów, inne dostosowania i aktualizacje techniczne (14832/2022 – C9-0388/2022 – 2022/0318(BUD))

Strony 138 - 138 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej (14783/2022 – C9-0389/2022 – 2022/0212(BUD))

Strony 141 - 141 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję (UE, Euratom) 2020/2053 w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2021)0570 – C9-0034/2022 – 2021/0430(CNS))

Strony 162 - 162 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z 24 listopada 2022 r. w sprawie projektu rozporzadzenia Rady zmieniajacego rozporzadzenie (UE, Euratom) 2020/2093 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (14471/2022 – C9-0386/2022 – 2022/0369(APP))

Strony 167 - 167 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0411Zmiana rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w odniesieniu do ustanowienia zróżnicowanej strategii finansowania jako ogólnej metody zaciągania pożyczekRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w odniesieniu do ustanowienia zróżnicowanej strategii finansowania jako ogólnej metody zaciągania pożyczek (COM(2022)0596 – C9-0374/2022 – 2022/0370(COD))P9_TC1-COD(2022)0370Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 listopada 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2022/…w sprawie zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w odniesieniu do ustanowienia zróżnicowanej strategii finansowania jako ogólnej metody zaciągania pożyczek

Strony 168 - 168 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0412Instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. (pomoc makrofinansowa +)Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczacego rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. (pomoc makrofinansowa +) (COM(2022)0597 – C9-0373/2022 – 2022/0371(COD))P9_TC1-COD(2022)0371Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 listopada 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… ustanawiającego instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. (pomoc makrofinansowa +)

Strony 169 - 169 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0413Nieakceptowanie dokumentów podróży Federacji Rosyjskiej wydawanych w Ukrainie i GruzjiRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczacego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuznawania rosyjskich dokumentów podróży wydawanych w okupowanych regionach zagranicznych (COM(2022)0662 – C9-0302/2022 – 2022/0274(COD))P9_TC1-COD(2022)0274Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 listopada 2022 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… w sprawie nieakceptowania dokumentów podróży Federacji Rosyjskiej wydawanych w Ukrainie i Gruzji

Strony 170 - 170 Pobierz pdf

P9_TA(2022)0414Ustanowienie programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. (COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))P9_TC1-COD(2021)0293Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 listopada 2022 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/… ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.

Strony 171 - 171 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie niezgłaszania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 października 2022 r. zmieniającego regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 153/2013 w odniesieniu do tymczasowych środków nadzwyczajnych związanych z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia (C(2022)7536 – 2022/2908(DEA))

Strony 172 - 172 Pobierz pdf

REKLAMA