| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Akty prawne: Dzienniki Unii Europejskiej

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2017 roku

Szukaj w Dziennikach Unii Europejskiej:

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 239 z 24 lipca 2017

strony: 3 - 3Opinia 2/15: Opinia Trybunału (w pełnym składzie) z dnia 16 maja 2017 r. - Komisja Europejska (Opinia wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE - Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru - Umowa handlowa „nowej generacji” wynegocjowana po wejściu w życie traktatów UE i FUE - Kompetencja do zawarcia umowy - Artykuł 3 ust. 1 lit. e) TFUE - Wspólna polityka handlowa - Artykuł 207 ust. 1 TFUE - Handel towarami i usługami - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - Zamówienia publiczne - Handlowe aspekty własności intelektualnej - Konkurencja - Handel z państwami trzecimi i zrównoważony rozwój - Ochrona socjalna pracowników - Ochrona środowiska - Artykuł 207 ust. 5 TFUE - Usługi w dziedzinie transportu - Artykuł 3 ust. 2 TFUE - Umowa międzynarodowa mogąca wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres - Akty prawa wtórnego Unii obowiązujące w dziedzinie swobodnego świadczenia usług w dziedzinie transportu - Inwestycje zagraniczne inne, niż bezpośrednie - Artykuł 216 TFUE - Umowa konieczna do celów realizacji jednego z celów traktatu - Swobodny przepływ kapitału i płatności między państwami członkowskimi a państwami trzecimi - Następowanie po sobie umów dotyczących inwestycji - Zastąpienie umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a Republiką Singapuru - Postanowienia instytucjonalne umowy - Rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwami - Rozstrzyganie sporów między stronami)