| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Alimenty > Fundusz alimentacyjny > Czy można pobierać jednocześnie alimenty od rodzica i z funduszu?

Czy można pobierać jednocześnie alimenty od rodzica i z funduszu?

Otrzymywanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w sytuacji, gdy uprawniona osoba jednocześnie dostaje alimenty od rodzica powoduje sytuację, w której pobrane z funduszu świadczenia są uznane za świadczenia nienależne. W takiej sytuacji uprawniona osoba może być zobowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Gdy otrzymaliśmy alimenty od rodzica

W sytuacji, gdy zmienia się sytuacja dochodowa rodziny, mająca wpływ na prawo do świadczeń oraz gdy egzekucja alimentów stała się skuteczna, wówczas ostateczna decyzja przyznająca alimenty z funduszu może zostać zmieniona lub uchylona.

Ponadto, gdy osoba pobierająca alimenty z funduszu otrzymuje jednocześnie alimenty od zobowiązanej osoby (rodzica), wówczas obowiązana jest do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia spłaty.

W sytuacji, gdy otrzymaliśmy decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, można wnosić o ich umorzenie wraz z odsetkami w całości lub części, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, o ile zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna.

Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej osoba obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń została powiadomiona.

Zobacz: Osoby pełnoletnie posiadające własne dziecko dostaną pieniądze z FA?

Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.

Kiedy alimenty z funduszu są nienależnie pobrane

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wymienia sytuacje, które powodują, iż świadczenia alimentacyjne wypłacane przez fundusz potraktowane zostaną jako świadczenia nienależne. Obok świadczeń wypłaconych w przypadku, gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty są to świadczenia:

• wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,

• przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,

• wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,

• wypłacone w sytuacji, gdy osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, od dnia, w który osoba stała się uprawniona do otrzymywania alimentów w innym państwie do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba, że zostały zwrócone zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zobacz serwis: Fundusz alimentacyjny

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »