| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Szkolenia i staże > Kiedy bezrobotny może odbywać szkolenie

Kiedy bezrobotny może odbywać szkolenie

Szkolenia dla bezrobotnych pozwalają im na zdobycie doświadczenia, niezbędnego przy poszukiwaniu zatrudnienia. W czasie szkolenia bezrobotny może liczyć na stypendium.

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez bezrobotnego szkolenie. Bezrobotny musi uzasadnić celowość takiego szkolenia. Ponadto koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy nie może przekroczyć 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Starosta może skierować bezrobotnego na szkolenie nie częściej niż raz w roku.

Szkolenie dla bezrobotnego, finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu. Kurs realizowany jest według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu.

Szkolenie może trwać:

  • do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy,
  • w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Starosta przy kierowaniu na szkolenie musi kierować się zasadą równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy. Stypendium nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotnemu przysługuje z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % zasiłku dla bezrobotnych. Jest jednak jeden warunek, liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Bezrobotny, który w czasie odbywania szkolenia podjął pracę, ma prawo do ukończenia szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.

Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie, do zakończenia szkolenia.

Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty:

  • zakwaterowania,
  • wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania.

Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył szkolenia, jest obowiązany do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »