reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Szkolenia i staże > Kiedy bezrobotny może odbywać szkolenie

Kiedy bezrobotny może odbywać szkolenie

Szkolenia dla bezrobotnych pozwalają im na zdobycie doświadczenia, niezbędnego przy poszukiwaniu zatrudnienia. W czasie szkolenia bezrobotny może liczyć na stypendium.

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez bezrobotnego szkolenie. Bezrobotny musi uzasadnić celowość takiego szkolenia. Ponadto koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy nie może przekroczyć 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Starosta może skierować bezrobotnego na szkolenie nie częściej niż raz w roku.

Szkolenie dla bezrobotnego, finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu. Kurs realizowany jest według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu.

Szkolenie może trwać:

  • do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy,
  • w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Starosta przy kierowaniu na szkolenie musi kierować się zasadą równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy. Stypendium nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotnemu przysługuje z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % zasiłku dla bezrobotnych. Jest jednak jeden warunek, liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Bezrobotny, który w czasie odbywania szkolenia podjął pracę, ma prawo do ukończenia szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.

Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie, do zakończenia szkolenia.

Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty:

  • zakwaterowania,
  • wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania.

Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył szkolenia, jest obowiązany do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

reklama

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Uścimiak

Prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa i postępowania karnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama