reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Becikowe > Becikowe 2021 – komu przysługuje?

Becikowe 2021 – komu przysługuje?

Becikowe w 2021 r. będzie przyznawane na dotychczasowych zasadach. Komu przysługuje świadczenie? Ile wynosi? Gdzie złożyć wniosek?

Becikowe - kryteria i warunki 2021

Becikowe to potoczna nazwa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Kryteria i warunki do uzyskania becikowego zostały określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W tym momencie na 2021 r. nie ma zaplanowanych zmian w zakresie zasad przyznawania świadczenia.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

Becikowe - dla kogo i ile?

Becikowe przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

Jednorazowa zapomoga zostanie wypłacona, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

W praktyce zachowanie tego warunku może wiązać się z różnymi trudnościami. Dlatego w orzecznictwie sądów administracyjnych znajdziemy orzeczenia przemawiające za przyznaniem prawa do becikowego nawet pomimo niezachowania tego warunku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, iż „skoro żona Skarżącego zarejestrowała wizytę u lekarza prowadzącego jej ciążę przed upływem 10 tygodnia ciąży, a pierwsza wizyta została jej wyznaczona, z uwagi na długi czas oczekiwania (co w sprawie jest bezsporne) po tym terminie, to przyjąć należy, że w takim przypadku Skarżący nie może być pozbawiony wnioskowanego świadczenia” (Wyrok z dnia 24 września 2015 r., sygn. II Sa/Bk509/15).

Becikowe nie przysługuje, jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Świadczenie przyznawane jest jednorazowo w kwocie 1000 zł. Wysokość świadczenia pozostaje niezmienna od 2006 r., kiedy zostało ono wprowadzone.

Dochód do becikowego 2021

Do otrzymania becikowego niezbędne jest spełnianie kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł na osobę w rodzinie.

W zależności od momentu złożenia wniosku, rozpatrywany będzie dochód z 2020 lub 2019 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie do 31 października 2021 r., to brany będzie pod uwagę dochód z 2019 r., czyli z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. W przypadku późniejszego złożenia wniosku będzie to dochód z 2020 r.

W każdym jednak przypadku uwzględniony zostaje również dochód uzyskany oraz dochód utracony.

Becikowe 2021 - gdzie złożyć wniosek?

Elektroniczny wniosek o becikowe można założyć za pośrednictwem portalu Emp@tia. Dokumenty w formie papierowej składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Termin na złożenie wniosku to 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, składa się go w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Odmowa becikowego - co zrobić?

Odmowa becikowego wydawana jest w formie decyzji administracyjnej. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego w takiej sytuacji stronie służy odwołanie. W decyzji administracyjnej powinno znajdować się pouczenie, czy i w jakim trybie służy odwołanie od decyzji oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach takiego zrzeczenia się.

Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego, ale za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Termin na wniesienie odwołania to 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, Formalnie odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy zatem, gdy z odwołania wynika, iż strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. W praktyce jednak, gdy mamy konkretne argumenty, warto je wskazać w piśmie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111, ost. zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 730);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)

Polecamy serwis: Becikowe

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Becikowe 2021 – komu przysługuje?/Fot. Shutterstock
Becikowe 2021 – komu przysługuje?/Fot. Shutterstock

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama