REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie pielęgnacyjne 2021 – kwota, dla kogo, wniosek

Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Świadczenie pielęgnacyjne - jaka kwota w 2021 r.?/Fot. Shutterstock
Świadczenie pielęgnacyjne - jaka kwota w 2021 r.?/Fot. Shutterstock
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne w 2021 r. wzrośnie o 141 zł. Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji. Dla kogo został przewidziany ten rodzaj wsparcia? Jak złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2021 r.?

Od 1 stycznia 2021 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 1971 zł miesięcznie. W 2020 r. wysokość tego świadczenia to 1830 zł.

REKLAMA

Na czym polega waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego?

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia. Wysokość świadczenia uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wskaźnikiem waloryzacji, o który wzrasta wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powiększoną o wskaźnik waloryzacji kwotę świadczenia zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

Wysokość świadczenia na następny rok kalendarzowy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Monitorze Polskim do 15 listopada.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

Co to jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne obok zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego jest jednym ze świadczeń opiekuńczych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przyznawane jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

REKLAMA

Wyżej wymienione osoby, mogą uzyskać świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Należy pamiętać, iż inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, które zostały wymienione w punkcie 4) muszą spełnić dodatkowe warunki, jeżeli nie są spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki. Warunki te muszą zostać spełnione łącznie:

1.rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3. nie ma osób, o których mowa w powyższych dwóch punktach lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje na osobę dorosłą?

Ta kwestia wzbudza spore kontrowersje.

Zgodnie z przepisami świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Stanowi o tym art. 17 ust. 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, iż przepis ten w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13).

Wyrok nie został wykonany, ale niektóre z organów odwoławczych stosują się do tego orzeczenia bezpośrednio.

Czytaj więcej: Świadczenie pielęgnacyjne dla dorosłej osoby niepełnosprawnej - korzystne orzeczenia kolegiów

Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rolnikom?

Jeżeli o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy składają oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, które potwierdza zaprzestanie prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zaprzestania pracy w gospodarstwie rolnym.

W 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne przyznano średnio miesięcznie dla 142,7 tys. osób (Główny Urząd Statystyczny, Świadczenia na rzecz rodziny w 2019 r.).

Kiedy nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Wsparcie może nie zostać przyznane zarówno ze względu na sytuację osoby niepełnosprawnej, jak i jej opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej cało-dobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli na osobę wymagającą opieki:

 • inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 • inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego nie ma wpływu zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego.

Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest przyznawane na dany okres zasiłkowy tak jak ma to miejsce w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego.

Organ ustala prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na czas nieokreślony, chyba że na czas określony zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli takie orzeczenie zostało wydane na czas określony, to prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Co do zasady prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Po otrzymaniu orzeczenia nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o świadczenie pielęgnacyjne. Jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia, to prawo do wsparcia zostanie ustalone począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne i potrzebne dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Można to zrobić również elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia. Wniosek online o świadczenie pielęgnacyjne dostępny jest TUTAJ >>>

Wzór wniosku oraz oświadczenia dla wnioskodawcy jest dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej >>>

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111)

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4listopada 2020 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 (M. P. z 2020 r., poz. 1031)

Polecamy serwis: Świadczenie pielęgnacyjne

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Julian
  2021-10-20 14:37:32
  2 lata temu mi powiedziała w ops, że nie ma szans żebym dostał, bo mam rentę i wiek Taty itp. Odpuściłem, ale przekonał mnie Pan Łukasz i jak sie okazało po kilku miesiacach jego starań, cudownie okazalo się, że jednak mozna!!! Bardziej miałe radość z tego jak im pokazałem wyrok i ich miny;) Można uwieżcie! poleca Łukasza 663 098 840 działa skutecznie
  0
 • Łukasz
  2021-05-17 12:52:21
  Pomogę nabyć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 1971zł Tel. 663098840 Łukasz
  8
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe prawo już działa: od 13 kwietnia przyspieszy budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych

W sobotę 13 kwietnia 2024 r. weszło w życie unijne rozporządzenie w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych – AFIR, które nakłada na państwa członkowskie obowiązek rozbudowy sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Nowe regulacje stawiają ambitne cele przed Polską i pozostałymi krajami UE oraz stanowią milowy krok w rozwoju zeroemisyjnego transportu.

Do 31 lipca 2024 r. możesz zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje na swojej stronie internetowej o oknie transferowym w 2024 r. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera kolejne okno transferowe. W tym okresie można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej.

Dla kogo będzie preferencyjny kredyt mieszkaniowy #naStart – jakie będą ograniczenia? Dopłaty tylko do rat kredytu udzielonego przed 1 stycznia 2028 r.

Już wkrótce osoby planujące zakup własnego lokum będą mogły skorzystać z preferencyjnego kredytu mieszkaniowego #naStart. Trwają prace legislacyjne nad ustawą o „kredycie mieszkaniowym #naStart”, który zastąpi bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy. Kredyt będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. Kto uzyska szansę na pomoc w uzyskaniu własnego mieszkania?

1500 zł miesięcznie na dziecko od 1 października 2024 r. Taki jest plan

9 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Przewiduje się, że proponowane rozwiązania wejdą w życie z dniem 1 października 2024 r.

REKLAMA

Dwa nowe przedmioty od roku szkolnego 2024/2025 plus pierwsza pomoc w szkołach podstawowych. Jakie zmiany w ramowych planach nauczania

Edukacja zdrowotna i obywatelska w szkołach od roku szkolnego 2024/2025. Rezygnacja z HiT. Takie zmiany zapowiada resort edukacji. 

Zmiany w dokumentacji pracowniczej. Jednolity tekst rozporządzenia opublikowany w Dzienniku Ustaw

 Jednolity tekst rozporządzenia opublikowany w Dzienniku Ustaw. Chodzi o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Duży problem z kredytami hipotecznymi: WIRON w ogniu krytyki i może nie zastąpić WIBOR. Co wtedy

Pewne jest tylko, że powinien być nowy wskaźnik referencyjny, który do końca 2027 roku całkowicie zastąpi WIBOR. Tymczasem Ministerstwo Finansów ma duże wątpliwości czy przygotowany nowy wskaźnik, WIRON, w dostatecznym stopniu chroni użytkowników, zwłaszcza zaciągających kredyty hipoteczne na rynku nieruchomości, przed ryzykami.

Czy będzie można ubiegać się o wcześniejsze wyniki matur? Minister edukacji odpowiada

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała Rzecznika Praw Obywatelskich, że nie ma możliwości wcześniejszego przekazania wyników matur. Jednakże, dla osób planujących studia wyższe za granicą, np. w Danii czy Szwecji, możliwe jest wystawienie zaświadczenia o przystąpieniu do matury w 2024 r. Wyniki egzaminu będą znane 9 lipca.

REKLAMA

TVP miała zapłacić 200 tys. zł zadośćuczynienia. Teraz kwestionuje wyrok sądu

Telewizja Polska SA w likwidacji wydała oświadczenie, w którym kwestionuje decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącą Fundacji Otwarty Dialog. Spółka nie zgadza się z wysokością zasądzonego zadośćuczynienia oraz formą i skalą przeprosin.

Niższe rachunki za energię. To już oficjalne. UE przyjęła dyrektywę

Unia Europejska oficjalnie przyjęła w piątek nową, zmienioną dyrektywę dotyczącą poprawy efektywności energetycznej budynków. Nowe przepisy mają na celu pomóc mieszkańcom Europy w obniżeniu rachunków za energię, poprawić ich jakość życia i uruchomić falę renowacji na terenie całej UE.

REKLAMA