REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kosiniakowe, czyli świadczenie rodzicielskie w 2021 r.

Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kosiniakowe (świadczenie rodzicielskie) - jakie zmiany w 2021 r.?/Fot. Shutterstock
Kosiniakowe (świadczenie rodzicielskie) - jakie zmiany w 2021 r.?/Fot. Shutterstock
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kosiniakowe, czyli świadczenie rodzicielskie ma przysługiwać również rodzicom adopcyjnym przysposabiającym starsze dzieci. Ile w 2021 r. będzie wynosiło świadczenie? Kto jest uprawniony do otrzymywania wsparcia? Jak złożyć wniosek?

Co to jest „kosiniakowe”?

Kosiniakowe to potoczna nazwa świadczenia rodzicielskiego, będącego jednym ze świadczeń rodzinnych. Projekt wprowadzający nowe świadczenie dla rodziców powstał w 2015 r., gdy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej był Władysław Kosiniak-Kamysz. Stąd zwyczajowa nazwa dla tej formy wsparcia, która funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r.

REKLAMA

Jak podaje GUS, w 2019 r. wydatki na świadczenia rodzicielskie wyniosły 920,2 mln zł i stanowiły 8,9% wszystkich wydatków na świadczenia rodzinne. "Kosiakowe" pobierało średnio miesięcznie 84,3 tys. osób. (Główny Urząd Statystyczny, Świadczenia na rzecz rodziny w 2019 r.).

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

Kto otrzymuje tzw. kosiniakowe?

Świadczenie rodzicielskie, czyli tzw. kosiniakowe przeznaczone jest dla osób, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego albo uposażenia macierzyńskiego. Są to zatem m.in. studenci, bezrobotni, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczenie rodzicielskie przysługuje:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) matce albo ojcu dziecka (ojcu po spełnieniu określonych warunków)

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

REKLAMA

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Kiedy „kosiniakowe” przysługuje ojcu?

Ojcu świadczenia rodzicielskie przysługuje w 3 przypadkach:

1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

2) śmierci matki dziecka;

3) porzucenia dziecka przez matkę.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci. Ponadto jedno świadczenie rodzicielskie przysługuje w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Kiedy świadczenie rodzicielskie nie przysługuje?

„Kosiniakowe” nie przysługuje, jeżeli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub inna osoba uprawniona otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców oraz rodziców adopcyjnych;
 • osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
 • osobom uprawnionym do świadczenia przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jaki dochód do „kosiniakowego”?

Świadczenie rodzicielskie przyznawane jest bez względu na dochód rodziny.

Wysokość świadczenia

„Kosiniakowe” wynosi 1000 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie za niepełny miesiąc

Aby ustalić kwotę świadczenia rodzicielskiego za niepełny miesiąc, należy podzielić kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu. Następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwota świadczenia przysługująca za niepełny miesiąc jest zaokrąglana do 10 groszy w górę.

Jak długo wypłacane jest „kosiniakowe”?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

REKLAMA

W przypadku rodziców świadczenie przysługuje od dnia porodu. Jeżeli dotyczy opiekunów fatycznych lub rodzin zastępczych, to przysługuje od dnia objęcia dziecka opieką (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Obecnie rodzicom adopcyjnym „kosiniakowe” przysługuje od dnia przysposobienia dziecka (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Jakie zmiany w 2021 r.?

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Nowe przepisy miałyby wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany mają na celu rozszerzenie kręgu osób i rodzin, które mogłyby skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego.

Osoba, która przysposobiła dziecko powyżej 7 lat – zgodnie z projektem – będzie miała prawo do świadczenia rodzicielskiego w wymiarze:

 • 20 tygodni - w przypadku przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 31 tygodni - w przypadku przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 33 tygodni - w przypadku przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 35 tygodni - w przypadku przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 37 tygodni - w przypadku przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci

– nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie rodzicielskie warto złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Prawo do świadczenia ustalane jest bowiem począwszy od miesiąca urodzenia, (przysposobienia lub objęcia dziecka opieką), jeżeli wniosek zostaje złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia (przysposobienia lub objęcia opieką) dziecka.

W przypadku ojca termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Jeżeli wniosek, zostanie złożony w późniejszym terminie, to prawo do świadczenia zostanie ustalone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Należy jednak pamiętać, aby złożyć wniosek przed upływem okresu, na jaki przysługuje świadczenie.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie rodzicielskie składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej. W praktyce może to być przykładowo również ośrodek pomocy społecznej, centrum usług wspólnych czy MOPR. Przed złożeniem wniosku warto upewnić się jaka jednostka w dane gminie czy mieście realizuje takie zadania.

Aktualny wzór wniosku znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

Jak złożyć wniosek przez internet?

Przez internet wniosek można złożyć za pośrednictwem portalu Emp@tia na stronie https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)

Polecamy serwis: Dziecko i prawo

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Eurowybory 2024 - kiedy? Do 22 kwietnia jest czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego, do 2 maja trzeba zgłosić kandydatów na posłów do PE

  Eurowybory w Polsce odbędą się 9 czerwca 2024 roku. Natomiast do 22 kwietnia jest czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego, a do 2 maja należy zgłosić kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

  Morderstwo Polaka w Szwecji. Aresztowano 17-latka

  Sąd rejonowy w Huddinge, pod Sztokholmem, aresztował na dwa tygodnie 17-latka w związku z morderstwem 39-letniego Polaka. Prokuratura oskarża nastolatka o "ukrywanie przestępstwa". Yassin Z., z długimi kręconymi włosami, wszedł na salę sądową ubrany w koszulkę i spodnie dresowe, nie wykazując żadnych emocji. Przez swojego obrońcę przekazał, że "zaprzecza popełnieniu przestępstwa".

  Mniej zarobimy na zleceniach. To efekt kamienia milowego KPO. Sprawdź, od kiedy i jak zmienią się przepisy. Już wiadomo.

  Wszystkie umowy cywilnoprawne mają podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne, by Polska mogła otrzymać kolejne środki z KPO. To będzie koniec płacenia składek do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przesądził kamień milowy KPO.

  Dramatycznie spadnie liczba ludności w Polsce. Ekspert ocenia, że konieczne będzie podwyższenie wieku emerytalnego

  W Polsce zmniejsza się liczba ludności. Programy wspierające zwiększanie dzietności to za mało, by odwrócić niekorzystne trendy. Podwyższenie wieku emerytalnego będzie konieczne, żeby w dłuższej perspektywie utrzymać stabilny system ubezpieczeń – twierdzi prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH.

  REKLAMA

  60 proc. wełny według metki, a w rzeczywistości jej brak. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań, UOKiK nałożył kary

  Na firmy wprowadzające klientów w błąd informacją o składzie ubrań na metce UOKiK nałożył kary finansowe. "Konsumenci nie mogą samodzielnie zweryfikować składu surowcowego odzieży, muszą w tym zakresie ufać informacjom na etykiecie" - powiedział prezes Tomasz Chróstny. 

  Nowy rejestr w kodeksie pracy. Wpiszesz do niego prace szczególne i pracowników je wykonujących [posiedzenie rządu 16 kwietnia]

  Nowe przepisy w kodeksie pracy mają wyeliminować (albo ograniczyć) kontakt pracowników z takimi substancjami jak toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego czy metale – ołów, kadm, rtęć i ich związki. To tzw. substancje reprotoksyczne.

  Zmiana, która wpłynie na miliony Polaków. ZUS od umów-zleceń. Data reformy jest już znana

  Rewolucja, która była zapowiadana przez kilka lat, teraz staje się nieunikniona. Chodzi o wprowadzenie składek ZUS dla wszystkich umów-zleceń. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej potwierdziło, że reforma w tym zakresie jest utrzymana w Krajowym Planie Odbudowy bez zmian. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

  Dodatkowe 2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej. Jak w praktyce skorzystać?

  Urlop z powodu działania siły wyższej to prawo do zwolnienia od pracy w przypadku nagłych zdarzeń rodzinnych, takich jak choroba lub wypadek, wymagających natychmiastowej obecności pracownika. Omawiamy, jak w praktyce można skorzystać z tego urlopu.

  REKLAMA

  Rozwodnicy a prawo do preferencji podatkowej. RPO interweniuje, MF odpowiada

  Obecna interpretacja przepisów podatkowych praktycznie wyklucza możliwość jakiegokolwiek udziału drugiego rodzica w wychowywaniu dziecka, aby rodzic faktycznie samotnie wychowujący dziecko mógł skorzystać z preferencji podatkowej. Wydaje się to sprzeczne z polityką prorodzinną państwa, której celem jest zapewnienie systemowego wsparcia dla rodziców, zwłaszcza tych samotnych - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Ministerstwa Finansów.

  Wykluczenie cyfrowe seniorów. Zapobiegnie mu młodzież. Szkoły będą otwarte nie tylko dla dzieci. Trwają prace nad bonem senioralnym.

  Szkoły będą otwarte dla seniorów, a młodzież nauczy ich korzystania ze smartfonów i internetu. Wszystko po to, by ułatwić życie i dogonić europejską średnią.

  REKLAMA