| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Edukacja > Odszkodowanie za wypadek w szkole

Odszkodowanie za wypadek w szkole

Jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w szkołach podstawowych co dziesiąty uczeń ulega wypadkowi podczas zajęć. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu powinny być kierowane przeciwko organowi prowadzącemu szkołę

Wypadek w szkole definiuje się jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło między innymi w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty. Zalicza się on do grupy wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach, w związku z powyższym poszkodowanemu przysługują z tego tytułu świadczenia finansowane ze środków budżetu państwa, m.in. renta lub jednorazowe odszkodowanie, przyznawane i wypłacane przez ZUS.

Wypłata pieniędzy przez ZUS następuje zawsze na wniosek osoby uprawnionej, w tym przypadku poszkodowanego lub jego opiekuna.

Wysokość odszkodowania wypłacanego przez ZUS ma charakter ryczałtowy, jego kwota jest z góry ustalona, dlatego nie zawsze będzie gwarantowało całkowite naprawienie szkody. Rodzice ucznia, które uległo wypadkowi w szkole mają możliwość dochodzenia świadczeń wyrównawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Poszkodowanemu uczniowi lub opiekunom występującym w jego imieniu, za spowodowanie szkody wskutek wypadku, przysługuje na podstawie art. 444-447 kodeksu cywilnego:

- jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia
- renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej
- zadośćuczynienie (ekwiwalent za szkody niematerialne, takie jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne związane z oszpeceniem ciała)
- zwrot kosztów leczenia i pogrzebu w razie śmierci ucznia

Podmiotem odpowiedzialnym za wypadek ucznia podczas zajęć, przeciwko któremu należy złożyć powództwo, jest organ prowadzący szkołę. Publiczne placówki szkolne są zakładane i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ewentualnie odpowiednio właściwych ministrów, prowadzących np. szkoły dla dzieci poza granicami, szkoły o charakterze eksperymentalnym, szkoły artystyczne, itp. Szkoły niepubliczne mogą prowadzić natomiast inne osoby: prawne i fizyczne. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, właśnie na tych organach prowadzących spoczywa odpowiedzialność cywilna za wynikłą szkodę.

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego albo okręgowego, w zależności od wysokości żądanego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Uprawnionymi do dochodzenia roszczeń w tym przypadku jest pełnoletni uczeń albo małoletniego. Termin przedawnienia roszczeń co do zasady wynosi trzy lata, natomiast jeżeli dyrektor, nauczyciel lub wychowawca, z własnej winy spowoduje śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, termin ten wynosi dziesięć lat.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »