reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Emerytury > Emerytury powszechne > Kiedy pracodawca przygotowuje wniosek o emeryturę

Kiedy pracodawca przygotowuje wniosek o emeryturę

Świadczenie emerytalne przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej lub jej pełnomocnika. W określonych przypadkach pracodawca kompletuje dokumenty i składa wniosek o emeryturę swojego pracownika do ZUS.

Pracodawca musi przygotować wniosek o emeryturę przyznawaną na starych zasadach. Pracodawca ma obowiązek skompletowania niezbędnej dokumentacji. Jeśli pracownik zechce, pracodawca będzie zobowiązany do złożenia wniosku do ZUS.

Pracodawca ma obowiązek gromadzić dokumentację osobową oraz płacową każdego pracownika. Jest ona niezbędna przy ustalaniu prawa do świadczenia emerytalnego przez ZUS. Dokumentację płacową i osobową pracodawca ma obowiązek przechowywać przez 50 lat od dnia zakończenia przez pracownika pracy.
Ponadto pracodawca ma obowiązek wydawać pracownikom zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do emerytury i jej wysokości. Zakłada Ubezpieczeń Społecznych może zażądać od pracodawcy wystawienia zaświadczeń w celu udowodnienia między innymi okresów składkowych i nieskładkowych, wysokości wynagrodzenia oraz okresów pracy w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze.

Jednym z ważnych obowiązków pracodawcy związanych z przyznaniem emerytury pracownikowi jest wydanie świadectwa pracy. Świadectwo pracy wydawane jest w dniu ustania stosunku pracy. W przypadku, kiedy do ustalenia prawa do emerytury nie jest konieczne rozwiązanie stosunku pracy, pracodawca wydaje pracownikowi zaświadczenie. W zaświadczeniu pracodawca potwierdza datę nawiązania stosunku pracy oraz ewentualnie datę jego ustania.

Pracodawca ma obowiązek wystawiać pracownikowi zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika. W zaświadczeniu musza znaleźć informacje o:

  • wysokość przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za okresy, za które przysługuje,
  • wysokość wypłaconych wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy,
  • wysokości świadczeń,
  • wysokości zasiłków,
  • wysokości innych należności.

Informacja te są niezbędne do ustalenia prawa do emerytury. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracodawca sporządza na druku ZUS Pr-7.
Pracodawca sporządza wniosek

Pracodawca przygotowuje wniosek o emeryturę. Za zgodę pracownika może złożyć sam wniosek o świadczenie do ZUS.

Pracodawca ma obowiązek przygotować i złożyć wniosek tylko o emeryturę przyznawaną na starych zasadach. Obowiązek taki, nie ciąży wobec pracownika ubiegającego się o emeryturę na nowych zasadach. Oznacza to, że osoby urodzone po 1948 roku, które nie mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury, same muszą przygotować i złożyć wniosek w ZUS.

Pracodawca musi skompletować i złożyć do ZUS wniosek o nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę. Za datę zgłoszenia wniosku uznaje się datę sporządzenia wniosku przez pracodawcę zobowiązanego do jego kompletowania.

Wniosek z załącznikami pracodawca przekazuje do jednostki organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Jeżeli miejsce zamieszkania i miejsce zameldowania są różne, o właściwości oddziału ZUS decyduje miejsce zameldowania na pobyt stały.

Podstawa prawna:
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.)
Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 673 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. nr 10, poz. 49 z późn. zm.)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Webinarium: Split payment i biała lista149.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama