Kategorie

Emerytury powszechne Vademecum

Ewa Ryś
Prawo do emerytury w wieku powszechnym przysługuje kobiecie, która ukończyła 60 rok życia oraz mężczyźnie, który ukończył 65 lat.
Fotolia
Podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu ma na celu zapewnienie pracownikom emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Kto ma prawo do emerytury powszechnej

Reklama

Prawo do emerytury przysługuje osobom, które podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu można podlegać obowiązkowo lub dobrowolnie. Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu podlegają przede wszystkim pracownicy oraz, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące, osoby pobierające stypendium sportowe,  osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu zaś podlegają między innymi: osoby, które straciły pracę i nie mają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, studenci oraz uczestnicy dziennych studiów doktoranckich, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu, osoby, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Od dnia 1 stycznia 1999 roku wprowadzono trzy filarowy system emerytalny. Zasadą, która rządzi tym system jest, że składki emerytalne dzielone są na dwie części wypłacane do różnych filarów. Pierwszy filar jest filarem obowiązkowym. Składki w tym filarze wpływają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie są zapisywane na indywidualnym koncie pracownika. Suma zapisanych składek stanowi podstawę do obliczenia wysokości świadczenia emerytalnego wypłacanego przez ZUS. Drugi filar również jest filarem obowiązkowym, który przeznaczony jest dla osób urodzonych po dniu 1 stycznia 1969 roku. Osoby urodzone po dniu 1 stycznia 1949 mogą nieobowiązkowo znaleźć się w tym filarze. Drugi filar to otwarte fundusze emerytalne. Źródłem finansowania tego filaru jest składka pracownika, która wpływa do wybranego przez pracownika OFE. Natomiast trzeci filar to pracownicze programy emerytalne. Filar ten ma charakter dodatkowy, w związku z tym uczestnictwo w nim jest dobrowolne. W tym filarze składki są co do zasady pokrywane przez pracodawcę, przy czym możliwa jest składka dodatkowa pokrywana przez pracownika.

Zobacz także: Kto jest uprawniony do otrzymania emerytury

Jak wspomniano na wstępie prawo do emerytury w wieku powszechnym przysługuje kobiecie, która ukończyła 60 rok życia oraz mężczyźnie, który ukończył 65 lat. Emerytura w wieku powszechnym przysługuje osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 roku. Drugim warunkiem jaki należy spełnić, aby otrzymać emeryturę powszechną jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Staż ubezpieczeniowy to okresy składkowe i nieskładkowe. Kobieta musi posiadać 20 lat tych okresów, a mężczyzna 25 lat. Przy czym okresy nieskładkowe mogą stanowić co najwyżej 1/3 okresów składkowych. Wysokość emerytury oblicza się uwzględniając staż ubezpieczeniowy oraz dochód ubezpieczeniowy. Emeryta składa się z dwóch części. Pierwsza wynosi 24 proc. kwoty bazowej a druga zależy od liczby okresów składkowych i nieskładkowych.

Zobacz także: Kto ma prawo do emerytury w wieku powszechnym

W określonych przypadkach emerytura powszechna przysługuje także osobom, które nie posiadają odpowiednio długiego stażu ubezpieczeniowego. Emerytura rzy obniżonym okresie ubezpieczeniowym przysługuje ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 roku, którzy osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn oraz mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co najmniej 20 lat dla mężczyzn.

Zobacz także: Komu przysługuje emerytura w wieku przy obniżonym stażu

Ustawa regulująca kwestię emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje możliwość przejścia z wcześniejszej emerytury na emeryturę powszechną. Dla wielu emerytów może okazać się to sposobem na podwyższenie emerytury. Z możliwości zamiany wcześniejszej emerytury, na emeryturę w wieku powszechnym może skorzystać każdy emeryt, który jest na wcześniejszej emeryturze i który osiągnął wiek 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzna.

Zobacz także: Z emerytury wcześniejszej na emeryturę powszechną

Emerytura z urzędu

Emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury powszechnej oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Emeryturę tą przyznaje się od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do emerytury. Emerytura ta nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zobacz także: Dla kogo emerytura z urzędu

Emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zobacz także: Emerytura powszechna z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy

Emerytura mieszana

Emerytura mieszana przysługuje osobom, które osiągną wiek emerytalny w latach 2009-2013, oraz nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w funduszu emerytalnym za pomocą ZUS, na dochody budżetu państwa. Emerytura ta będzie ustalana po części na starych, a po części na nowych zasadach.

Zobacz także: Emerytury mieszane, czyli obliczane według starych i nowych zasad

Zobacz także: Dla kogo emerytura mieszana

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.

  Kapitał rodzicielski - od kiedy?

  Ustawa w sprawie kapitału rodzicielskiego ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. O szczegółach mówiła minister rodziny Marlena Maląg.

  Wniosek o dowód osobisty online jeszcze tylko przez 50 dni

  To ostatnie 50 dni na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach, które wejdą w życie w sierpniu.

  Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.

  Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

  15 czerwca 2021 r. przypada Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc jest problemem, który dotyka seniorów na całym świecie.

  Kara pozbawienia wolności nie tylko w zakładzie karnym

  Osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, mają do wyboru dwie instytucje prawne, które dają im możliwość odbycia tej kary poza zakładem karnym.

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.