reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Emerytury > Emerytury powszechne > Jak odwołać się od decyzji ZUS

Jak odwołać się od decyzji ZUS

Od niekorzystnej decyzji ZUS dotyczącej emerytury lub renty przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu. Zakwestionować można odmowę przyznania świadczenia, jak i ustaloną jego wysokość.

KROK 1 Uprawnienie do wniesienia odwołania

Od decyzji w sprawie emerytury lub renty można wnieść odwołanie do sądu okręgowego- sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Sądem właściwym jest sąd wybrany ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Odwołanie należy wnieść w ciągu miesiąca od dnia doręczenia odpisu decyzji.

Jeśli ZUS nie wydał decyzji w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o świadczenie albo o ponowne ustalenie jego wysokości, wniesienie odwołania możliwe jest w każdym czasie po upływie tych dwóch miesięcy.

Odwołanie od decyzji w sprawie emerytury lub renty należy sporządzić na piśmie.

Odwołanie dostarcza się lub wysyła za pośrednictwem poczty do:

 • jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzje.

Istnieje również możliwość ustnego złożenia odwołania do protokołu sporządzonego przez tę placówkę.

Ubezpieczony może również wnieść odwołanie do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

W takiej sytuacji sąd niezwłocznie przekazuje protokół do właściwej placówki ZUS.

KROK 3 Treść odwołania

W treści odwołania należy wyraźnie określić:

 • decyzję jakiej dotyczy odwołanie- najlepiej podać jej numer nadany przez ZUS
 • zarzutów i wniosków,
 • uzasadnienie zarzutów i wniosków
 • podpis ubezpieczonego
 • lub podpis jego przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika.

Odwołanie powinno również spełniać ogólne wymogi pisma procesowego określone w kodeksie postępowania cywilnego. Dodatkowo należy zawrzeć:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • imię i nazwisko oraz oznaczenie miejsca zamieszkania osoby odwołującej się, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu,
 • wymienienie załączników.

Jeśli ZUS uzna odwołanie za słuszne może w ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania:

 • zmienić lub
 • uchylić zaskarżoną decyzję.

W takiej sytuacji wydaje nową decyzję w sprawie świadczenia, nie nadając odwołaniu dalszego biegu.

ZUS może oczywiście uznać, że odwołanie od decyzji nie jest słuszne. W takim przypadku, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania, zobowiązany jest przekazać je do właściwego sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie ZUS przesyła wraz z aktami sprawy oraz uzasadnieniem.

KROK 5 Postępowanie przed sądem

Po złożeniu odwołania sąd sprawdza pismo pod względem formalnym. Jeśli występują w tym zakresie jakieś błędy lub braki, wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do jego poprawienia lub uzupełnienia.

Gdy wniesienie odwołania do sądu nastąpiło po terminie, sąd je odrzuca, nie nadając sprawie dalszego biegu.

Wyjątek!!!

Sytuacja, gdy przekroczenie terminu było niewielkie i nastąpiło z przyczyn, na które osoba odwołująca się nie miała wpływu.

Sąd rozpatrując odwołanie :

 • albo oddala odwołanie, jeśli nie ma podstaw do jego uwzględnienia,
 • albo je uwzględnia, zmieniając zaskarżoną decyzję w całości lub w części

KROK 6 Sąd uwzględnia odwołanie

W przypadku gdy odwołanie zostało wniesione w związku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy i zostało przez sąd uwzględnione, możliwe są dwa rozwiązania.

 1. Sąd zobowiązuje organ rentowy do wydania decyzji w określonym terminie lub
 2. Sąd sam orzeka co do istoty sprawy.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama