| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Postępowanie w sprawie o wykreślenie oraz wykluczenie członka spółdzielni

Postępowanie w sprawie o wykreślenie oraz wykluczenie członka spółdzielni

Wykreślenie oraz wykluczenie członka spółdzielni odbywa się zgodnie z przepisami ustawy prawo spółdzielcze. Po ustaniu członkostwa następuje wykreślenie z rejestru.

W wypadku bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania od decyzji rady nadzorczej termin zaskarżenia do sądu biegnie od dnia, w którym odwołanie do walnego zgromadzenia powinno być najpóźniej rozpoznane. Jeżeli skutecznie wniesiono odwołanie do walnego zgromadzenia spółdzielni, członek zainteresowany ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i możliwości popierania go stosuje się przepisy statut o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Jeżeli statut nie przewiduje postępowania wewnątrzspółdzielczego, termin do wniesienia odwołania wynosi miesiąc od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym walnym zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się członek spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie walnego zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.

  1. Jeżeli właściwym organem jest walne zgromadzenie osoba zainteresowana ma prawo zaskarżyć uchwałę do sądu na podstawie jej sprzeczności ze statutem, dobrymi obyczajami lub godzeniu w interesy członka spółdzielni albo też gdy uchwała ma na celu pokrzywdzenie członka spółdzielni. Powództwo może być wytoczone jedynie przez wykluczonego lub wykreślonego. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia zawiadomienia zainteresowanego członka o tej uchwale. Sąd może jednak nie uwzględnić upływu terminu jeżeli utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne. Orzeczenie sądu ma moc prawną, która wiąże organy spółdzielni i może ustalić nieważność lub nieistnienie uchwały.

Należy pamiętać, że właściwym sądem do wydania orzeczenia będzie sąd cywilny okręgowy na podstawie art. 17 ust. 41 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Zobacz: Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

Skuteczność wykreślenia lub wykluczenia

Decyzja staje się skuteczna i wiążąca z chwilą:

  1. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia;
  2. bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady;
  3. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia;
  4. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.

Postępowanie w sprawie członka zmarłego oraz osoby prawnej, której byt prawny ustał

Członka zmarłego wykreśla się z rejestru członków, ze skutkiem od dnia w którym nastąpiła śmierć. Osoba prawna zostaje wykreślona z dniem jej ustania. Jeżeli zmarły członek pozostawił więcej niż jednego spadkobiercę, wówczas powinni oni ustanowić wspólnego pełnomocnika lub wskazać zarządcę ustanowionego przez sąd.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »