| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Wyłączenie organu uzgadniającego projekt decyzji o warunkach zabudowy

Wyłączenie organu uzgadniającego projekt decyzji o warunkach zabudowy

Wyłącznie organu uzgadniającego projekt decyzji o warunkach zabudowy a także pracownika tego organu jest - na gruncie przepisów procedury administracyjnej - możliwe. Wydanie decyzji przez organ podlegający wyłączeniu może prowadzić do wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Przepisy procedury administracyjnej przewidują wyłączenie organu prowadzącego postępowanie oraz wyłączenie pracownika tego organu. Wyłączenie organu lub pracownika organu ma zapewnić bezstronność i obiektywne podejście do sprawy. Szczegółowe podstawy dla wyłączenia określone są w art. 24, art. 25 i art. 27 k.p.a. W przypadku konieczności wyłączenia organu, sprawę załatwia organ wyższego stopnia lub wyznacza się organ, który ma załatwić sprawę, z zastrzeżeniem szczególnych regulacji art. 26 i art. 27 k.p.a.

Decyzja o warunkach zabudowy

Procedura uzgadniania projektu decyzji o warunkach zabudowy

Regulacje te są szczególnie istotne w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Trzeba pamiętać, że w tym postępowaniu występuje współdziałanie organu prowadzącego postępowanie z innym organami administracji publicznej w ramach uzgadniania projektu decyzji o warunkach zabudowy – np. w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami czy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 6 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 60 ust. 1 i 64 ust. 1 tej ustawy). Oznacza to, że przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy czynności podejmować może wiele organów o różnej pozycji. Współdziałanie organów następuje w trybie przepisu art. 106 k.p.a., ze zmianami wynikającymi z przepisów szczegółowych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kiedy wójt nie wyda decyzji o warunkach zabudowy?

Trzeba podkreślić, że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia organu mają zastosowanie zarówno w postępowaniu głównym, jak i w postępowaniu uzgodnieniowym  (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2011 r., sygn. akt II OSK 1981/11). Oznacza to, że podstawy wyłączenia organu i pracownika organu mogą dotyczyć zarówno organu w sprawie głównej, jak i w sprawie o uzgodnienie projektu decyzji przed każdym organem uzgadniającym.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy podlegał wyłączeniu w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla terenu położonego na obszarze gminy, gdzie sprawuje swoją funkcję, z uwagi na to, że wnioskodawcą w sprawie jest jego małżonek (art. 25 § 1 pkt 1 k.p.a.). Projekt decyzji będzie podlegać uzgodnieniu z zarządcą drogi gminnej, którym jest również wójt (art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Jeśli sprawy nie załatwia organ wyższego stopnia, to w takim przypadku konieczne jest dwukrotne wyznaczenie organu właściwego do załatwienia sprawy – dotyczącej ustalenia warunków zabudowy i dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji z zarządcą drogi.

Wznowienie postępowania jako konsekwencja wyłączenia organu

Wydanie decyzji przez pracownika organu lub przez organ, którzy podlegali wyłączeniu, stanowi kwalifikowane uchybienie procesowe, uzasadniające wznowienie postępowania (art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a.). Oznacza to, że w interesie inwestora jest kontrolowanie, czy nie zachodzą w sprawie przesłanki do wyłączenia organu lub pracownika tego organu, ponieważ błędy organu administracji w tym zakresie mogą spowodować negatywne konsekwencje w dalszych etapach procesu inwestycyjnego.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Autor: Iwo Fisz, aplikant radcowski w kancelarii Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch. Radcowie prawni sp. p., autor bloga o planowaniu przestrzennym, zagadnieniach związanych z miejscowymi planami zagospodarowania oraz warunkami zabudowy warunki-zabudowy.com.pl.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »