| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Pozwolenia > Europejska karta broni palnej

Europejska karta broni palnej

To dokument, który pozwala legalnie przewozić broń palną przez osobę poruszającą się na terenie krajów Unii Europejskiej i świadczy o legalności posiadania broni.

Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń palną właściwy organ Policji wydaje Europejską kartę broni palnej na okres do 5 lat. Po upływie okresu ważność Europejskiej karty broni palnej może być przedłużona na kolejny okres.

Jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać Europejską Kartę Broni:

1. podanie z uzasadnieniem,
2. zdjęcie formatu 3cm x 4cm,
3. dowód opłaty skarbowej w wysokości 105 zł

W przypadku cofnięcia pozwolenia na broń Europejska karta broni palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał.

Zobacz również serwis: Sprawy karne

Jakie informację zamieszcza się Europejskiej karcie broni palnej:
• o tożsamości osoby posiadającej broń palną, (w tym: nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, adres miejsca stałego pobytu)
• o danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni palnej, określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1- Ustawy o broni i amunicji
• o okresie ważności Europejskiej karty broni palnej,
• o celu lub warunkach pozwolenia, o których mowa w art. 10 ust. 3 i 4-Ustawy o broni i amunicji
• o utracie broni palnej,
• o państwach członkowskich Unii Europejskiej, na których terytorium posiadanie broni palnej, określonej w Europejskiej karcie broni palnej, jest zakazane albo możliwe na podstawie pozwolenia.

Może zawierać także informacje o:
• przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za granicę broni palnej oraz zaświadczeniach i zgodach, o których mowa w art. 34, art. 37 ust. 1 i art. 38, jak również wpisy właściwych władz innych państw Unii Europejskiej dotyczące zezwoleń na wwóz na terytorium tych państw lub przewóz przez ich terytorium broni palnej,
• warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni palnej.

Wpisów do Europejskiej karty broni palnej dokonuje:
- właściwy organ Policji,
- właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej (wyznaczonym do tego miejscu i zakresie)

Należy również zaznaczyć, że Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia rodzaje broni palnej odpowiadające kategoriom broni palnej określonym w przepisach o kontroli nabywania i posiadania broni, wydanych przez właściwy organ międzynarodowy, uwzględniając klasyfikację określoną w tych przepisach, oraz wzór Europejskiej karty broni palnej. 

Zobacz również serwis: Policja

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. nr 52, poz. 525 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635)

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Europejska karta broni palnej to dokument, który pozwala legalnie przewozić broń palną przez osobę poruszającą się na terenie krajów Unii Europejskiej i świadczy o legalności posiadania broni.
Europejska karta broni palnej to dokument, który pozwala legalnie przewozić broń palną przez osobę poruszającą się na terenie krajów Unii Europejskiej i świadczy o legalności posiadania broni.

e-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych99.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »