| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Notariusz > Notariusz > Odpowiedzialność cywilna notariusza

Odpowiedzialność cywilna notariusza

Podczas wykonywania czynności notarialnych notariusz powinien zachować szczególną staranność. Czasami jednak notariusze popełniają błędy. Na czym polega odpowiedzialność cywilna notariuszy?

Zgodnie z Prawem o notariacie, notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Staranność

Notariusz, jak już było wskazane, musi przy wykonywaniu swoich czynności zachowywać szczególną staranność. Staranność to nic innego jak fachowość i postępowanie z uzasadnioną dociekliwością, która jest konieczna do prawidłowego dokonania czynności notarialnej.

Należy tu przywołać art. 472 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności, chyba że przepis szczególny lub umowa stanowi inaczej. Dłużnikiem może być notariusz, który wyrządził szkodę.

Ubezpieczenie notariusza

Notariusze muszą być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek taki jest nałożony na notariuszy przez Prawo o notariacie. Oznacza to, że naprawienie szkód wyrządzonych błędną czynnością jest gwarantowane majątkiem notariusza i jego ubezpieczeniem.

Zobacz: Czy notariusz może dokonywać czynności notarialnych poza kancelarią?

Brak odpowiedzialności

Notariusz może zwolnić się od odpowiedzialności cywilnej, jeżeli uda mu się udowodnić, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest skutkiem takich okoliczności, za które ani on sam, ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności. 

Za co odpowiada notariusz?

Nie ma żadnego przepisu, który ograniczałby w jakikolwiek sposób odpowiedzialność cywilną notariusza za wyrządzone szkody. Oznacza to, że będzie on odpowiadał zarówno za straty, które poszkodowany faktycznie poniósł, jak i za spodziewane korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie szkoda jaką poniósł.

Przy ocenie tego należy jednak uwzględnić normalne następstwa działań lub zaniechań notariusza oraz to, czy sam poszkodowany nie przyczynił się do powstania szkody lub powiększenia jej rozmiarów.

Pozostałe odpowiedzialności

Oprócz odpowiedzialności cywilnej notariusz może również ponosić odpowiedzialność karną jak i dyscyplinarną. Notariusz ponosi odpowiedzialność karną przewidzianą w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Odpowiedzialność dyscyplinarna jest odpowiedzialnością wewnątrz korporacji zawodowej i co ważne nie wyłącza innych rodzajów odpowiedzialności.

Zobacz serwis: Notariusz

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »