Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Paulina Karpińska, Redaktor
Z Grupą Infor PL zwązana od grudnia 2021 roku. Pełni w niej funkcję redaktora prowadzącego serwis Nieruchomości oraz współprowadzącego serwisy Prawo i Biznes.
Jak wnioskować o wakacje kredytowe?
Jak wnioskować o wakacje kredytowe?
Shutterstock
Wnioskowanie o wakacje kredytowe jest możliwe od 29 lipca 2022 roku. Jednak pierwszym miesiącem zawieszenia płatności raty będzie sierpień 2022 roku. W związku z tym, że są powszechnie obowiązujące, reguluje je szereg przepisów prawnych. Szczegóły, np. forma za pomocą której można złożyć formularz o odroczenie rat kredytu hipotecznego, zależą jednak od poszczególnych banków.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe 2022?

Ustawowe wakacje kredytowe wchodzą w życie od 29 lipca 2022 roku i od tego dnia będzie można składać wnioski. Jednak pierwszym miesiącem zawieszenia płatności raty będzie sierpień 2022 roku.

Ustawodawca przewidział 3 formy przekazania formularza – pisemnie, np. osobiste przekazanie w oddziale banku,bądź za pomocą poczty, mailowo, czy też przez bankowość elektroniczną. Warto jednak zapoznać się z możliwościami, które przewiduje bank, w którym zawarliśmy umowę kredytu hipotecznego, gdyż każdy z nich ustala szczegóły dotyczące procedury skorzystania z tej formy pomocy dla kredytobiorców.

Miejscem, do którego należy skierować formularz jest bank, z którym została zawarta umowa kredytu hipotecznego.


 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Jak złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe 2022?

Jak złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe 2022?

gov.pl

Ważne! Warto zachować potwierdzenie złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Jeśli dostarczasz go osobiście zrób wcześniej kopię i poproś pracownika banku o przybicie stempla „wpłynęło” wraz z datą.

Kiedy złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek musi być złożony przed terminem raty kredytowej. Nie ma możliwości przekazania go po czasie, niezależnie od tego, czy płatność została wykonana, czy też jeszcze nie. Zgodnie z przepisami prawa pierwszym dniem, w którym można kierować wniosek o wakacje kredytowe do banku jest 29 lipca 2022 roku. Wszystkie instytucje finansowe powinny udostępnić kredytobiorcom taką możliwość właśnie od tego dnia.

Przykład
Kredytobiorca, który chce zawiesić płatność swojej raty kredytu hipotecznego w sierpniu 2022 r., a termin przypada na pierwszy dzień tego miesiąca, wówczas musi złożyć wniosek najpóźniej ostatniego dnia lipca 2022.

Okres zawieszenia spłaty kredytu rozpoczyna się z dniem złożenia w banku wniosku – poza wnioskami złożonymi jeszcze w lipcu, dotyczącymi rat za sierpień.

Jak napisać wniosek o odroczenie płatności raty kredytu hipotecznego?

Zgodnie z przepisami prawa wniosek o ustawowe wakacje kredytowe musi zawierać przynajmniej 5 poniższych elementów:
1) oznaczenie konsumenta, czyli imię i nazwisko osoby, bądź osób, które zawarły umowę kredytu hipotecznego. Cześć banków wymaga podpisu tylko jednego kredytobiorcy, niektóre podpisu/obecności wszystkich, a jeszcze inne akceptują pełnomocnictwa w formie pisemnej;
2) oznaczenie kredytodawcy, czyli banku;

3) oznaczenie umowy, tj. jej numer;
4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu – niektóre banki wymagają, aby na każdy miesiąc, w którym chcemy zawiesić płatność raty złożyć oddzielny wniosek;
5) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – składane pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Większość banków przygotowała się do przyjmowania wniosków w formie elektronicznej przez bankowość elektroniczną. Przy korzystaniu z tej formy nie ma konieczności przesyłania oddzielnego wniosku. Wystarczy wypełnić udostępniony formularz.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe banku PKO BP?

Możliwość składania wniosków o rządowe wakacje kredytowe bank PKO Bank Polski udostępni od 29 lipca 2022 w serwisie internetowym iPKO.

Terminy składania wniosku w PKO BP

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r.
  Uwaga: żeby skorzystać z pełnych 2 miesięcy zawieszenia, złóż wniosek do 29.08.2022 r. Wniosek złożony od 30.08 do 30.09 zawiesi spłatę kredytu na jeden miesiąc;
 • na 2 miesiące w okresie 01.10 – 31.12.2022 r.
  Uwaga: żeby skorzystać z pełnych 2 miesięcy zawieszenia, złóż wniosek do 30.11.2022 r. Wniosek złożony od 01.12 do 31.12 zawiesi spłatę kredytu na jeden miesiąc;
 • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

Ważne! Klienci  tego banku że w każdym okresie muszą złożyć oddzielny wniosek. Złożenie kolejnego będzie możliwe po zakończeniu poprzedniego okresu zawieszenia.

Santander wakacje kredytowe 2022

Klienci tego banku Santander Bank Polska również otrzymają możliwość złożenia wniosku od 29 lipca 2022 roku. Formularze o zawieszenie raty będzie można złożyć w Santander internet i oddziałach.

Składanie wniosku o wakacje kredytowe w Santander:

 1. Zaloguj się

Zaloguj się do bankowości internetowej. Wejdź do zakładki „Twoje sprawy” i wybierz „Kredyt hipoteczny”. Wybierz rodzaj sprawy „Zawieś spłatę kredytu”.

 1. Wypełnij wniosek

Kliknij na „Złóż wniosek”, wypełnij dane na wniosku, zapoznaj się z dokumentami.

Alior Bank wakacje kredytowe 2022

Bank ten przyjął swoją „roboczą” nazwę dla ustawowych wakacji kredytowych. Nazwał je bowiem wakacjami hipotecznymi. Zgodnie z informacjami Banku, będzie on przyjmował wnioski na trzeci kwartał 2022 roku od 29 lipca br. Formularze na kolejne kwartały będzie udostępniać w terminach późniejszych.

Kredytobiorca Alior Banku powinien złożyć wniosek o wakacje kredytowe najpóźniej do godz. 22:00 dzień przed terminem zapadalności raty.

Wniosek w Alior Banku  możesz złożyć:

 1. w bankowości internetowej Alior Online w zakładce Moje sprawy Dyspozycje, opinie i potwierdzenia;
 2. w oddziale (nie zrobisz tego w placówce partnerskiej) – w tym celu:
 • zabierz ze sobą dowód osobisty lub paszport, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość,
 • jeśli nie jesteś jedynym kredytobiorcą, przyjdź ze wszystkimi współkredytobiorcami. Podczas jednej wizyty bankier wprowadzi wniosek do systemu. Jeśli wszyscy współkredytobiorcy nie mogą przyjść razem do oddziału, złóż wniosek w bankowości internetowej Alior Online.

ING wakacje kredytowe 2022

Wniosek złożysz w Moim ING, bądź w placówce bankowej. Będzie dostępny od 29 lipca 2022 roku. Żeby zawiesić ratę sierpniową w tym banku, musisz złożyć wniosek przed dniem płatności raty.

ING Bank Śląski wymaga pełnomocnictwa od pozostałych współkredytobiorców, jeśli takowi są.

Zgodnie z komunikatem na stronie Banku, informacja o kredytobiorcach, którzy skorzystają z zawieszenia spłaty raty zostaną przekazane do BIK-u i w nim odnotowane.

Składanie wniosku o wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim:

1. Zaloguj się do Mojego ING i wybierz kredyt, dla którego chcesz zawiesić spłatę. Następnie, w sekcji Wnioski, wybierz Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.

2. We wniosku zobaczysz okres zawieszenia i datę zawieszanej raty.
Jeśli nie jesteś jedynym kredytobiorcą, w tym kroku dołączysz pełnomocnictwo.

3. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie.

Pekao Bank Hipoteczny, a wakacje kredytowe

Pekao udostępni możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego 29 lipca 2022 roku. W tym Banku będzie można złożyć go za pośrednictwem udostępnionego formularza elektronicznego, a także w formie papierowej - pocztą lub osobiście w siedzibie.

Za jednym razem możesz wnioskować o kilka okresów zawieszenia w 2022 roku np. od razu na 4 następujące po sobie miesiące lub też na wybrane, oddzielne okresy zawieszenia.

Ważne! Jeśli będziesz składać wniosek w Pekao elektronicznie, będzie to możliwe tylko w dni robocze i do godziny 17.00. W wypadku wysyłki formularza pocztą datą rozpoczęcia zawieszenia spłaty będzie data wpływu wniosku do Banku.

Wakacje kredytowe w Banku Millennium

Klienci tego banku w celu uruchomienia wakacji kredytowych mają możliwość skorzystania z bankowości elektronicznej i wizyty w placówce.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w Banku Millennium:

 1. Zaloguj się do Millenetu.
  1. W sekcji Moje produkty kliknij w kafel z kredytem hipotecznym i wybierz Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.

   b) Możesz też wejść w Moje finanse -> Kredyty i pożyczki -> Kredyt hipoteczny -> Szczegóły -> Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.
 2. Wypełnij wniosek: wskaż czas, na jaki chcesz zawiesić spłatę swojego kredytu.
 3. Spłata kredytu zostanie zawieszona z dniem, w którym bank otrzyma wniosek. W ciągu 21 dni otrzymasz potwierdzenie zawieszenia spłaty.

Ważne! Jeśli chcesz zawiesić ratę w Millennium, która przypada w dniu, w którym składasz wniosek, pamiętaj, aby złożyć go do godziny 19:00.

Kto może wziąć wakacje kredytowe?

Możliwość zawieszenia spłaty raty mają osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny, bądź pożyczkę hipoteczną, na zakup mieszkania, tj. własnościowego, bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Warunkiem jest realizacja własnych potrzeb mieszkaniowych. Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własny cel mieszkaniowy, czyli po to, by w niej zamieszkać. Zatem, jeśli została nabyta w celu inwestycyjnym, np. na wynajem, kredytobiorcy nie przysługuje ta forma rządowej pomocy.

Ponadto odroczenie płatności rat może dotyczyć tylko jednego kredytu.  

Kolejnym warunkiem do spełnienia jest posiadanie tego kredytu w PLN. Możliwości takiej nie mają natomiast, osoby, które spłacają kredyty hipoteczne w innych walutach. Kredyt nie może być kredytem denominowanym lub indeksowanym do waluty obcej

Jak działają wakacje kredytowe?

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania, co oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona. W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to trzeba ponosić w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

Z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać, jeżeli:

 • masz zawartą umowę kredytu przed 01.07.2022 r.
 • okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.

Jeśli kredytobiorca korzysta już z wakacji kredytowych uzgodnionych wcześniej z bankiem, a złoży wniosek o wakacje na mocy nowych przepisów, to termin tych pierwszych wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu, a także wysokość opłat, które trzeba uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszeni

Okres kredytowania i daty umowne przedłuża się automatycznie o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Ile rat kredytu hipotecznego można zawiesić?

Kredytobiorca ma prawo do odroczenia płatności łącznie 8 rat kredytu hipotecznego. Może to jednak zrobić w okresie:
1) Od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy.
2) Od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy.
3) Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale

Jednak w przypadku, gdy nie skorzysta z wakacji kredytowych w danym okresie, wówczas nie przechodzi on na kolejny, a przepada. Przykładowo – kredytobiorca, który nie skorzysta z tej możliwości w sierpniu i we wrześniu, nie będzie mógł odroczyć płatności w okresie od października do grudnia. Do dyspozycji będzie miał niezmiennie tylko 2 wybrane miesiące z tego zakresu.

Czy osoby, których płatność rat przypada na 30., bądź 31 dzień każdego miesiąca mogą skorzystać z wakacji kredytowych już w lipcu 2022?

Zgodnie z ustawą wakacje kredytowe działają dopiero od dnia 1 sierpnia 2022 roku. Pomimo, że wnioski można składać już od 29 lipca, osoby, których termin płatności raty kredytu hipotecznego przypada na kolejne dni, czyli 30 lipca, bądź 31 lipca nie będą mogły skorzystać jeszcze z zawieszenia płatności tej raty. Bowiem formularze składane w lipcu dotyczą rat za sierpień. Zatem osoby te będą mogły zawiesić ratę, która przypada na 30 sierpnia, bądź 31 sierpnia.

Bankowe wakacje kredytowe, a rządowe wakacje kredytowe

Część banków komercyjnych w swojej ofercie posiada możliwość skorzystania w wakacji kredytowych, bądź prolongaty, czy karencji rat kredytu. Jednak bankowe wakacje kredytowe nie są objęte powszechnymi przepisami, a wewnętrznymi regulacjami banku. Mogą umożliwić np. zawieszenie płatności tylko raty odsetkowej. Część osób z kredytami hipotecznymi jest w trakcie korzystania z tego rozwiązania. Czy taki kredytobiorca, może skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych? Tak. Bowiem zgodnie z ustawą wraz z chwilą dostarczenia wniosku o rządowe wakacje kredytowe przestają obowiązywać bankowe wakacje kredytowe. Zostaną one automatycznie skrócone.  W przypadku dopiero złożonego wniosku np. na sierpień 2022 roku, cześć banków, np. PKO BP, umożliwia anulowanie go i daje możliwość skorzystania z nich po zakończeniu okresu ustawowego zawieszenia rat kredytu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1488) - od art. 73 do  art. 76

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • czip85
  2022-07-29 09:36:32
  PKO BP - próbuje od rana, cały czas wyskakuje informacja: "nie możemy zrealizować tej operacji" Kpina!!!
  0
 • arecky78
  2022-07-29 00:11:07
  Jest 29.07 godzina 00:10 - na stronie Santandera w zakładce Twoje sprawy / Kredyt hipoteczny stosownego formularza wniosku o wakacje kredytowe brak....
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
TSUE: reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z 2019 roku narusza prawo UE

W dniu 5 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w wyroku, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 r. narusza prawo Unii Europejskiej. W ten sposób TSUE uwzględnił skargę Komisji Europejskiej wniesioną w kwietniu 2021 roku. Część zarzutów TSUE jest już nieaktualna - powiedział minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. Nie znajdują się w nim tezy, które sprawiałyby, że musielibyśmy myśleć o nowelizacji ustawowej - dodał.

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich. 14-dniowy termin złożenia wniosku do TK zostanie dochowany

14-dniowy termin złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy powołującej komisję ds. badania wpływów rosyjskich zostanie dochowany - zapewniał w poniedziałek w TVP 1 prezydencki minister Andrzej Dera.

Jak wymieniać złotówki na inne waluty podczas wakacji? Wakacyjny poradnik

Gdzie wymienić złotówki na inną walutę, żeby później nie żałować? Oto porady na wakacje!

Udział w marszu 4 czerwca. Co myślą Polacy? SONDAŻ

54 proc. ankietowanych wątpi w to, że marsz organizowany 4 czerwca przez opozycję będzie sukcesem - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanego na zlecenie "Super Expressu”. Przeciwnego zdania jest 46 proc. badanych.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaostrza kary dla pijanych kierowców

Ochrona bezpieczeństwa na drogach i zwalczanie groźnych zachowań nieodpowiedzialnych kierowców. To cel, który Ministerstwo Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje, zaostrzając kary dla przestępców drogowych - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wiadomo, kiedy będą wypłaty 800 plus

800 plus. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł - zakłada opublikowany w piątek projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Rodzicu, pamiętaj o złożeniu wniosku na nowe 500+

Pierwsze 600 mln zł zostało przelanych na konta rodziców. 1 czerwca rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia Rodzina 500+. Tak, jak dotychczas w każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat. Zdecydowana większość rodziców i opiekunów zachowała dotychczasowy termin wypłat, co ułatwia planowanie domowego budżetu. 

Wyzwania nefrologii dziecięcej. Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej

Wyzwania nefrologii dziecięcej – co stanowi problem? W Polsce jest jedynie 120 lekarzy ze specjalizacją nefrologii dziecięcej. Największą bolączką w tej dziedzinie jest dostęp do świadczeń w lecznictwie otwartym, zwłaszcza poza ośrodkami akademickimi. 

Marsz 4 czerwca. Gdzie i o której? Trasa i utrudnienia [MAPA]

4 czerwca 2023 roku w 34. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Warszawie odbędzie Wielki Marsz, tzw. marsz 4 czerwca. O której się rozpocznie? Którędy będzie przebiegała trasa? Mamy dla was najważniejsze informacje na temat Marszu 4 czerwca.

Niedrożność porażenna jelit - przyczyny, objawy i pilna konieczność interwencji medycznej

Niedrożność porażenna jelit, znana również jako niedrożność paraliżująca, to stan, w którym mięśnie jelit tracą zdolność do skurczów i prawidłowego poruszania pokarmem. Jest to poważny problem, który prowadzi do zahamowania ruchów perystaltycznych jelit, co uniemożliwia przemieszczanie się pokarmu wzdłuż przewodu pokarmowego.

800+ od 2024 roku - ruszyły konsultacje projektu ustawy. Kto dostanie wyższe świadczenie wychowawcze?

1 czerwca 2023 r. w przedszkolu w Żabiej Woli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił rozpoczęcie konsultacji dotyczących ustawy, która zwiększa świadczenie „Rodzina 500+” do 800 zł miesięcznie.

„Dyrektywa plastikowa” od 1 lipca 2024 r. Zniknie wiele produktów jednorazowych!

Polska wdraża „dyrektywę plastikową”. Z półek zniknie wiele produktów jednorazowych. Zmiany od 1 lipca 2024 roku.

Umył psa w myjni samochodowej. Stanie przed sądem

Zarzut znęcania się nad zwierzęciem usłyszał 45-letni oświęcimianin, który umył psa w myjni samochodowej przy użyciu znajdujących się tam detergentów i lancy z wodą pod ciśnieniem – podała w środę oświęcimska policja. Zatrzymany stanie przed sądem.

500 plus 2023 - wniosek, terminy, wypłata. Kiedy złożyć wniosek i jakich błędów nie można popełnić?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że gdy rodzic złoży wniosek o 500 plus do 31 maja 2023 r., otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 roku. Błędów we wnioskach jest mniej niż w ubiegłym roku, ale wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje na to samo dziecko – wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Dzień Dziecka. Roduś nauczy dzieci chronić dane osobowe

Z Rodusiem chronimy dane osobowe – to tytuł e-lekcji, na którą uczniów klas 1–3 zaprosił Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lekcja ma na celu m.in. nauczenie dzieci ochrony swoich danych osobowych. Wydarzenie odbędzie się w Dzień Dziecka.

1 czerwca - XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

W Międzynarodowym Dniu Dziecka uczniowie będą obradować na XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznej sesji związany jest z 80. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim, dotyczy walki zbrojnej żydowskich organizacji bojowych.

Rynek pracy - czym jest i jakie stoją przed nim wyzwania?

Rynek pracy jest często używanym pojęciem w kontekście poszukiwania pracy. Jak można go zdefiniować? Jakim wyzwaniom obecnie podlega?

Zachowek po zmianach w 2023 r.

Czym jest zachowek i komu przysługuje? Jakie zmiany weszły w życie 22 maja 2023 r.? Oto najważniejsze informacje.

Jak podróżować z dzieckiem po Unii Europejskiej?

O czym warto pamiętać, gdy podróżujemy z dzieckiem samolotem, autem lub pociągiem? Jakie dokumenty są niezbędne? Na co zwrócić uwagę, wybierając hotel?

Wszystko zaczyna się od fundatora, czyli o roli założyciela fundacji rodzinnej

Jaka jest rola fundatora w fundacji rodzinnej? Jakie możliwości i kompetencje daje fundatorowi konstrukcja prawna fundacji rodzinnej? 

Dzień Dziecka 2023. 10 pomysłów na wspólne spędzenie czasu

Dzień Dziecka coraz bliżej, a to doskonała okazja na prezent w postaci wspólnie spędzonego czasu. Oto 10 propozycji, z których każdy znajdzie coś dla siebie. 

Czy urzędnicy otrzymają wynagrodzenie za nadgodziny?

Obecne regulacje sprawiają, że zatrudnieni w służbie cywilnej otrzymują za nadgodziny czas wolny, a nie wynagrodzenie. Jednak planowane zmiany w prawie zakładają większą elastyczność w tym zakresie i umożliwienie zapłaty za nadgodziny dla urzędników.

Stan klęski żywiołowej

Stan klęski żywiołowej – stan nadzwyczajny, który może zostać wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.

Stan wyjątkowy

Stan wyjątkowy – stan nadzwyczajny, który może zostać wprowadzony w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.

Stan wojenny

Stan wojenny – stan nadzwyczajny, który może zostać wprowadzony w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa, agresji zbrojnej lub zobowiązań sojuszniczych do wspólnej obrony.