| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Pozwolenia > Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych) lub na wykonanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty) wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

Wszczęcie procedury administracyjnej o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego podawane jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem właściwego urzędu gminy. W momencie zawiadomienia stron o złożonym wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, wnioskodawca jest o tym informowany listem poleconym

Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powinna złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zawierający krótki opis przedmiotu wniosku.

Do wniosku należy załączyć:

  • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika
  • operat wodnoprawny,
  • kserokopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
  • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
  • w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeżeli jest wymagana dla danego przedsięwzięcia,
  • zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego,
  • uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości i urządzeń wodnych, niezbędne do wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
  • dokumentacja hydrogeologiczna w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych,
  • instrukcja gospodarowania wodą w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł za każde pozwolenie należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego.

Zobacz portal: Prawnik.pl

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami).

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powinna złożyć wniosek.
Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powinna złożyć wniosek.

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT – Usługi178.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »