| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Pozwolenia > Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych) lub na wykonanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty) wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

Wszczęcie procedury administracyjnej o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego podawane jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem właściwego urzędu gminy. W momencie zawiadomienia stron o złożonym wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, wnioskodawca jest o tym informowany listem poleconym

Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powinna złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zawierający krótki opis przedmiotu wniosku.

Do wniosku należy załączyć:

  • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika
  • operat wodnoprawny,
  • kserokopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
  • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
  • w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeżeli jest wymagana dla danego przedsięwzięcia,
  • zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego,
  • uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości i urządzeń wodnych, niezbędne do wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
  • dokumentacja hydrogeologiczna w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych,
  • instrukcja gospodarowania wodą w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł za każde pozwolenie należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego.

Zobacz portal: Prawnik.pl

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami).

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powinna złożyć wniosek.
Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powinna złożyć wniosek.

Ochrona danych pracowników. Zmiany 201969.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »