| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Rada powiatu > Co to jest rada powiatu

Co to jest rada powiatu

Rada powiatu oraz zarząd to organy powiatu. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

Rada powiatu przede wszystkim:

  • kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych;
  • na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu;
  • wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę;
  • udziela bądź nie udziela zarządowi absolutorium;
  • może odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym;
  • może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym;
  • podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu;
  • powołuje i odwołuje sekretarza powiatu oraz skarbnika powiatu na wniosek starosty.

Zobacz także: Kiedy premier może rozwiązać radę powiatu

Uchwały rady powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.

Zobacz: Jak tworzone są nowe powiaty

Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady, a także zasady tworzenia klubów radnych, określa statut.

Radni mogą tworzyć kluby radnych.

Zobacz również serwis: Gmina

Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »