| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Starostwo > Kto może zostać starostą?

Kto może zostać starostą?

Starostą może być wyłącznie osoba, która spełnia warunki przewidziane w ustawie o pracownikach samorządowych. Powoływany jest wraz bezwzględną większością głosów, przez radę powiatu w głosowaniu tajnym.

Zatrudnienie starosty

Zasady zatrudniania starostów zostały określone w ustawie o pracownikach samorządowych. Zgodnie z jej treścią członkowie zarządu powiatu, tj. starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu zatrudniani są na podstawie wyboru.

Polecamy: Świadczenia z pomocy społecznej. Postępowanie administracyjne

Starosta pełni funkcję przewodniczącego zarządu powiatu. Organizuje pracę zarządu, a także starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Kto może zostać starostą?

Starostą może zostać wybrana osoba, która spełnia następujące warunki:

1) jest obywatelem polskim;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zobacz również: Kiedy należy ponownie wybrać starostę?

Ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje zakaz łączenia zakaz łączenia członkostwa w zarządzie powiatu z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy lub województwa), zatrudnieniem w administracji rządowej oraz mandatem posła albo senatora.

Kto i jak wybiera starostę?

Starosta, tak jak i pozostali członkowie zarządu powiatu, wybierani są przez radę powiatu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Starosta wybierany jest bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

Jeżeli rada powiatu nie wybierze zarządu we wskazanym terminie, ulegnie rozwiązaniu i przeprowadzone zostaną przedterminowe wybory.

Odwołanie starosty

Jednym z powodów odwołania starosty może być nieudzielenie zarządowi absolutorium przez radę powiatu. Z innych przyczyn, starosta może zostać odwołany jedynie na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady. Wniosek o odwołanie powinien być sporządzony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie odwołania.
Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Zobacz również: Sprawy urzędowe

Odwołanie starosty albo złożenie przez niego rezygnacji jest równoznaczne z odwołaniem (złożeniem rezygnacji) całego zarządu powiatu.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Starostą może zostać wybrana osoba, która jest obywatelem polskim.
Starostą może zostać wybrana osoba, która jest obywatelem polskim.

Biała lista podatników VAT59.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »