| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Starostwo > Kto może zostać starostą?

Kto może zostać starostą?

Starostą może być wyłącznie osoba, która spełnia warunki przewidziane w ustawie o pracownikach samorządowych. Powoływany jest wraz bezwzględną większością głosów, przez radę powiatu w głosowaniu tajnym.

Zatrudnienie starosty

Zasady zatrudniania starostów zostały określone w ustawie o pracownikach samorządowych. Zgodnie z jej treścią członkowie zarządu powiatu, tj. starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu zatrudniani są na podstawie wyboru.

Polecamy: Świadczenia z pomocy społecznej. Postępowanie administracyjne

Starosta pełni funkcję przewodniczącego zarządu powiatu. Organizuje pracę zarządu, a także starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Kto może zostać starostą?

Starostą może zostać wybrana osoba, która spełnia następujące warunki:

1) jest obywatelem polskim;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zobacz również: Kiedy należy ponownie wybrać starostę?

Ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje zakaz łączenia zakaz łączenia członkostwa w zarządzie powiatu z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy lub województwa), zatrudnieniem w administracji rządowej oraz mandatem posła albo senatora.

Kto i jak wybiera starostę?

Starosta, tak jak i pozostali członkowie zarządu powiatu, wybierani są przez radę powiatu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Starosta wybierany jest bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

Jeżeli rada powiatu nie wybierze zarządu we wskazanym terminie, ulegnie rozwiązaniu i przeprowadzone zostaną przedterminowe wybory.

Odwołanie starosty

Jednym z powodów odwołania starosty może być nieudzielenie zarządowi absolutorium przez radę powiatu. Z innych przyczyn, starosta może zostać odwołany jedynie na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady. Wniosek o odwołanie powinien być sporządzony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie odwołania.
Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Zobacz również: Sprawy urzędowe

Odwołanie starosty albo złożenie przez niego rezygnacji jest równoznaczne z odwołaniem (złożeniem rezygnacji) całego zarządu powiatu.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Starostą może zostać wybrana osoba, która jest obywatelem polskim.
Starostą może zostać wybrana osoba, która jest obywatelem polskim.

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r.89.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »