| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Zarząd powiatu > Co to jest zarząd powiatu

Co to jest zarząd powiatu

Zarząd powiatu to jeden z organów powiatu. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.

Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu.

Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Co do zasady zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu.

Zobacz: Co to jest miasto na prawach powiatu

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

 •  przygotowywanie projektów uchwał rady,
 • wykonywanie uchwał rady,
 • wykonywanie budżetu powiatu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 • odpowiada za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu,
 • uchwala regulaminy organizacyjne jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Zobacz także: Co reguluje statut powiatu

Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
 • dokonywania wydatków budżetowych,
 • zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
 • dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »