Kategorie

Poradź sobie bez prawnika

Katarzyna Rychter
inforCMS
W wielu przypadkach nie potrzebujemy pomocy adwokata, radcy prawnego ani notariusza. Umowę sprzedaży lub pożyczki, testament, czy pozew możemy sporządzić sami.

Kupno-sprzedaż samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu musi zawierać przede wszystkim dokładne dane właściciela pojazdu oraz nabywcy. Chodzi o imię, nazwisko, adres oraz numer dowodu osobistego. W umowie powinno zostać zapisane oświadczenie sprzedającego, że jest właścicielem samochodu będącego przedmiotem umowy. W tym miejscu podajemy markę pojazdu, aktualny numer rejestracyjny, numer silnika oraz nadwozia, rok produkcji, kolor oraz ile kilometrów samochód przejechał.

Bez obciążeń i wad

W treści umowy sprzedający oświadcza także, że samochód nie jest obciążony na rzecz osób trzecich, czyli np. nie stanowi zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez jego właściciela. Właściciel oświadcza także, że samochód nie ma wad prawnych, czyli np. nie stanowi przedmiotu użyczenia innej osobie oraz że nie stanowi przedmiotu żadnego postępowania bądź zabezpieczenia roszczeń.

Ważne!

W urzędzie skarbowym należy złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1

340 zł - wyniesie podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie samochodu za 17 tys. złotych

W umowie musi zostać określona kwota, za jaką samochód zostanie sprzedany. Kwota musi być podana zarówno cyframi jak i słownie.

W umowie powinien znaleźć się zapis, że kupujący oświadcza, iż zna aktualny stan techniczny nabywanego samochodu.

Istotne jest także, aby w umowie zapisać, jakie dokumenty związane z pojazdem są kupującemu wręczane. Chodzi tu głównie o dowód rejestracyjny, czerwoną książeczkę, czyli kartę pojazdu, książkę serwisową, a także instrukcję obsługi i ewentualnie pozostałe dodatkowe dokumenty, jak np. zaświadczenie o homologacji klatki bezpieczeństwa, jeśli np. w samochodzie została taka zainstalowana.

Ważne!

Kupując samochód można poprosić sprzedającego aby umożliwił dokonanie badania technicznego pojazdu w autoryzowanym serwisie określonej marki samochodu. Za takie badanie techniczne zazwyczaj płaci kupujący. Badanie trwa przeważnie kilka godzin i kosztuje około kilkuset złotych


Koszty związane z umową sprzedaży samochodu ponosi kupujący. Zapis o tym, kto poniesie te koszty, musi także znaleźć się w treści umowy. Kupujący musi bowiem umowę zarejestrować w urzędzie skarbowym i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. wartości samochodu.

Umowę sporządzamy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla sprzedającego i kupującego.

Podpisy pod umową złożone przez sprzedającego oraz kupującego oznaczają, że sprzedający otrzymał w całości sumę pieniędzy, za jaką samochód sprzedał, zaś kupujący w ten sposób potwierdza, że samochód został mu wydany.

Ważne!

Jeśli chcemy, aby inna osoba skutecznie sprzedała w naszym imieniu nasz samochód, musimy ją do tej czynności upoważnić. Pełnomocnictwo udzielone danej osobie musi być podpisane własnoręcznie przez mocodawcę, zaś podpis musi poświadczyć notariusz. Taksa notarialna w tym wypadku wynosi 20 zł plus 22 proc. VAT

Wzór umowy sprzedaży samochodu


Jak sporządzić testament

Każdy, kto spełnia warunki określone prawem, może według własnej woli rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jeżeli nie podejmie za życia żadnych decyzji w tej sprawie, jego dorobek może trafić w przyszłości do rąk niewłaściwych osób.

Jeżeli przyszły spadkodawca sam nie zaplanuje, jak ma być rozdzielony majątek po jego śmierci, i nie sporządzi testamentu, zostanie on podzielony pomiędzy jego spadkobierców zgodnie z prawem cywilnym. Trzeba wiedzieć, że nie zawsze normy prawne powołują do spadku te osoby, które spadkodawca chciałby przede wszystkim obdarować.

Czym jest testament

Testament to czynność prawna, której celem jest rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Osoba, która sporządza taki dokument, wskazuje w nim, jaka jest jej wola co do tego, kto i w jakich częściach powinien odziedziczyć jej majątek. Należy pamiętać, że w jednym testamencie może być zawarte rozrządzenie majątkiem tylko jednej osoby. Tak więc nawet małżonkowie nie mogą sporządzić go wspólnie. Trzeba także wiedzieć, że według prawa nie każdy może dokonać takiej czynności. Osoba sporządzająca testament musi spełnić kilka istotnych warunków. Przede wszystkim trzeba posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Testator musi więc mieć ukończone 18 lat i nie może być ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo. Trzeba także wspomnieć, że testament należy sporządzać osobiście, nigdy więc przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Testator musi również być świadomy, że jego zachowanie spowoduje skutek w postaci sporządzenia testamentu i musi tego chcieć.

Trzy możliwe formy

Testament należy sporządzić w jednej z trzech prawnie dozwolonych form. Wśród tych form jest testament holograficzny, który można sporządzić samemu - bez udziału notariusza czy też sądu. Jest to najprostszy i bezpłatny sposób. Należy jednak pamiętać, że taki testament musi zostać sporządzony własnoręcznie, czyli że wykluczone jest napisanie go na komputerze lub maszynie do pisania. Musi być czytelny - jeżeli pisma nie da się odczytać, testament będzie nieważny. Nie możemy podyktować treści naszej ostatniej woli nikomu, nawet najbliższej osobie. Testament musi być bowiem sporządzony naszym pismem. Prawo natomiast nie wymaga, aby został napisany w języku polskim. Możemy więc napisać go w jakimkolwiek innym języku. Warunkiem jest jednak znajomość języka obcego, którym chcemy się posłużyć. Pismo zawierające ostatnią wolę nie musi być też zatytułowane wyrazem testament - ważna jest bowiem jego treść, a nie tytuł. Testament należy opatrzyć datą, aczkolwiek jej brak nie spowoduje nieważności testamentu.

Istnieje możliwość

podstawienia nowego spadkobiercy na wypadek, jeśli właściwy spadkobierca nie dożyje otwarcia spadku lub odrzuci jego przyjęcie


Bardzo ważnym elementem ostatniej woli jest podpis osoby sporządzającej testament. Podpis musi być złożony pod całym dokumentem. Jeżeli jakieś postanowienie testamentu zostanie zamieszczone poniżej podpisu, wtedy nie będzie ono ważne. Dokument musi zostać podpisany co najmniej nazwiskiem, ale najlepiej także i imieniem. Co do nazwiska, to ono także nie musi być zamieszczone w pełnym brzmieniu. Oznacza to, że podpisanie testamentu jednym z członów nazwiska dwuczłonowego nie powoduje nieważności tego dokumentu. Aby jednak podpis pod testamentem był całkowicie jednoznaczny, powinien składać się z imienia, pełnego nazwiska i powinien zostać opatrzony datą. Dzięki temu bez żadnych wątpliwości będzie można zidentyfikować osobę spadkodawcy.

Zmiany testamentu

Testator może dokonywać poprawek w treści swojej ostatniej woli. Główną zaletą testamentu własnoręcznego jest fakt, że można go sporządzić, a także zmienić w każdej chwili. Tak samo w dowolnym momencie można go również odwołać, czyli zniszczyć. Odwołać testament można także poprzez napisanie nowego dokumentu, w którym spadkodawca wyraźnie zaznacza, że odwołuje poprzedni testament. W przypadku braku takiego zaznaczenia poprzedni testament zachowuje swoją ważność, a tracą moc tylko te jego postanowienia, których nie da się pogodzić z treścią nowego testamentu.

Postanowienia ostatniej woli

Głównym postanowieniem testamentu powinno być określenie osoby spadkobiercy. To na niego przejdą nie tylko prawa, ale i obowiązki co do majątku spadkodawcy po jego śmierci. Spadkobierca musi zostać bezwarunkowo powołany do spadku. Oznacza to, że w testamencie nie można zastrzec, że ktoś stanie się spadkobiercą dopiero po spełnieniu jakiegoś warunku lub po upływie jakiegoś terminu. Natomiast inaczej jest z zapisem na rzecz konkretnych osób. Spadkodawca może w testamencie ustanowić taki zapis i on może mieć charakter warunkowy lub terminowy. Dla przykładu - spadkodawca dokonuje zapisu na rzecz córki, zgodnie z którym otrzyma ona po jego śmierci mieszkanie, ale jedynie w przypadku ukończenia studiów. Testament może zawierać także polecenia. Polecenie może odnosić się do spadkobiercy lub zapisobiercy. Zobowiązuje ono osobę powołaną do spadku do wykonania lub zaniechania określonych w testamencie działań. Jeżeli polecenie ma na względzie wyłącznie dobro osoby nim obciążonej, nikt nie może domagać się wykonania polecenia. W innym przypadku wykonania lub zaniechania działań wynikających z polecenia może się domagać wykonawca testamentu lub inny spadkobierca.

NIEWAŻNY TESTAMENT

Testament jest nieważny, gdy jest sprzeczny z ustawą lub zasadami współżycia społecznego (np. jeżeli spadkodawca nakazuje w testamencie spadkobiercy zachowanie sprzeczne z prawem). Nieważny jest także testament sporządzony pod wpływem groźby, istotnego błędu lub jeżeli testator znajdował się w stanie wyłączającym możliwość świadomego i swobodnego działania.

Ważne!

Kilku spadkobierców można powołać w testamencie - jeżeli nie określimy, w jakich częściach będą oni dziedziczyć majątek, przyjmuje się, że dziedziczą w częściach równych


Wzór testamentu własnoręcznego

Wzór testamentu z poleceniem


Podstawa prawna

Art. 949, 959-960, 962, 968 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

KATARZYNA RYCHTER

katarzyna.rychter@infor.pl

MAŁGORZATA KRYSZKIEWICZ

malgorzata.kryszkiewicz@infor.pl

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.

  O ile wzrosną emerytury w 2022 r.?

  O ile wzrosną najniższe emerytury w 2022 r.? Co z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentą rodzinną?

  Zasiłek okresowy w 2022 r.

  Zasiłek okresowy w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych. Czy wpływa to na wysokość świadczeń?

  Wakacyjny urlop - gdzie i za ile? [BADANIE]

  Ponad 80% Polaków spędziło tegoroczny wakacyjny urlop w kraju. Ile środków przeznaczyliśmy na wyjazdy?

  MS zapowiada zmiany dotyczące samorządu kuratorskiego

  Przepisy mają zostać wyostrzone, aby kuratorzy mieli bardziej szczegółowe określone narzędzia działania.