| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Pracodawca > Termin wydania świadectwa pracy a data przygotowania pisma

Termin wydania świadectwa pracy a data przygotowania pisma

Świadectwo pracy pracodawca wydaje pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Jaki termin na wydanie świadectwa pracy przewiduje Kodeks pracy? Jaka data przygotowania świadectwa pracy powinna znaleźć się w prawym górnym rogu świadectwa pracy?

Wniosek ten może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

W takim przypadku pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od daty wniosku pracownika.

Jaka data przygotowania świadectwa pracy powinna znaleźć się w prawym górnym rogu świadectwa pracy?

Co ciekawe, w tej kwestii zdania są podzielone wśród praktyków prawa pracy. Niektórzy z nich uważają, że data wydania świadectwa pracy może być jedna: czyli data rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, ewentualnie data pierwszego dnia roboczego (jeśli umowa o pracę rozwiązała się lub wygasła w dniu wolnym od pracy) następującego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.

Większość praktyków prawa pracy uważa jednak, że data przygotowania świadectwa pracy powinna wskazywać faktyczną datę przygotowania świadectwa pracy. Jeśli ze względu na obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy lub w związku z nadmiarem obowiązków po stronie pracownika działu kadr (przykład z życia), nie jest możliwe wydanie pracownikowi świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a pracownik nie stawił się po odbiór tego dokumentu, to jako datę przygotowania dokumentu należy wpisać datę faktyczną, a nie datę rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, gdyż w tym momencie poświadczalibyśmy nieprawdę.

Natomiast zgodnie z instrukcją wypełniania świadectwa pracy, pracodawca wskazuje datę, w której faktycznie wystawia świadectwo pracy wyłącznie w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy, zgodnie z § 7 ust.1, 2, 4 i 4a.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy:

§ 7. [Sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy]

1. Pracodawca zawiadamia pracownika - w postaci papierowej lub elektronicznej - o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W razie uwzględnienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy.

2. W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

(…)

4. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 3, zostało wydane w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca wydaje pracownikowi, w terminie określonym w ust. 2, nowe świadectwo pracy zawierające informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

4a. W razie zawarcia ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd.

(…)

Autorka artykułu uważa, że jeśli wydanie pracownikowi świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę nie jest możliwe, jako datę przygotowania świadectwa pracy należy wpisać datę faktyczną, a nie datę rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 917)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1289)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »