reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Pracownik > Etapy nakładania kar na pracownika za naruszenie obowiązków pracowniczych

Etapy nakładania kar na pracownika za naruszenie obowiązków pracowniczych

Pracownik, który naruszy swój obowiązek wynikający ze stosunku pracy, może ponieść za to odpowiedzialność przed pracodawcą (porządkową, dyscyplinarną lub materialną). Katalog kar i tryb ich nakładania został ściśle określony w kodeksie pracy. Pracownik, który naruszy swój obowiązek wynikający ze stosunku pracy, może ponieść za to odpowiedzialność przed pracodawcą (porządkową, dyscyplinarną lub materialną). Katalog kar i tryb ich nakładania został ściśle określony w kodeksie pracy.

1. Podstawy odpowiedzialności - pracodawca powinien ustalić faktyczne podstawy odpowiedzialności pracownika i precyzyjnie wskazać je jako przyczyny decyzji o zastosowaniu określonej kary. Przy czym do ustaleń faktycznych nie należy ocena winy pracownika. Wymierzenie kary uzasadnione jest nawet w przypadku niewielkiego stopnia winy.

2. Wysłuchanie pracownika – jest obowiązkowe przed nałożeniem kary i musi nastąpić w takim czasie, aby zastosowanie kary nie nastąpiło po upływie 2 tygodni od dnia powzięcia wiadomości o naruszaniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia. Dzięki temu pracownik ma możliwość obrony przed stawianymi mu zarzutami. Jeśli nie może być wysłuchany z powodu nieobecności w pracy bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

Pracownik może odmówić składania wyjaśnień lub może złożyć wyjaśnienia na piśmie. Wysłuchać go powinna osoba uprawniona do nałożenia kary lub inna osoba wyznaczona przez pracodawcę.

3. Zawiadomienie - o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie. Wskazuje w nim rodzaj naruszonego obowiązku pracowniczego, datę dopuszczenia się tego naruszenia oraz informację o przysługującym pracownikowi prawie do zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Jeżeli pracownik odmawia przyjęcia pisma, o którym wie, że zawiera zawiadomienie o ukaraniu, odmowa ta jest traktowana jako równoznaczna z zawiadomieniem. Odpis zawiadomienia należy umieścić w aktach osobowych pracownika. Należy podkreślić, że zastosowanie kary następuje w chwili podpisania pisma o ukaraniu przez pracodawcę, natomiast z punktu widzenia skutków takiej decyzji dla pracownika, istotne znaczenie ma chwila zawiadomienia go na piśmie o zastosowanej karze.

4. Sprzeciw do pracodawcy – jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik w ciągu 7 dnia od dnia zawiadomienia go o ukaraniu może wnieść sprzeciw. O jego uwzględnieniu bądź odrzuceniu decyduje pracodawca. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

5. Sąd pracy – droga sądowa dopuszczalna jest dopiero po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania wewnątrzzakładowego (sprzeciw do pracodawcy). W terminie 14 dni od dnia odrzucenia sprzeciwu przez pracodawcę, pracownik może wystąpić z pozwem o uchylenie zastosowanej kary. Jeżeli kara taka zostanie uchylona przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi jej kwotę.

6. Usunięcie z akt – karę uważa się za niebyłą po roku nienagannej pracy. Pracodawca może również z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności pracodawca jest zobowiązany usunąć z akt osobowych pracownika odpis zawiadomienia o ukaraniu.

Zobacz również serwis: Emerytury

Zobacz również serwis: Praca za granicą

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama