| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Rozwiązanie umowy > W jaki sposób strony umowy mogą rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony?

W jaki sposób strony umowy mogą rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony?

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy możemy wyróżnić trzy sposoby rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, to jest za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron następuje poprzez zgodne oświadczenie bądź oświadczenia stron stosunku pracy, których wolą jest rozwiązanie umowy o pracę .Jest to najszybszy sposób rozwiązania umowy najczęściej w sytuacji kiedy pracownik znalazł inną pracę lub zmienia miejsce zamieszkania.

Kodeks pracy nie reguluje treści ani formy porozumienia, pozostawiając stronom pełną swobodę.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę na podstawie porozumienia stron, nie stosuje się ochrony przed rozwiązaniem.

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony za wypowiedzeniem

Umowa na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez pracownika jak i przez pracodawcę.

Warto podkreślić, że przepisy Kodeksu pracy wprowadzają dla pracodawcy ograniczenia dotyczące przepisów o wypowiedzeniu zgodnie z którymi :
- pracodawca o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy,
- pracodawca musi uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę, które powinno być dla pracownika rzeczywiste, jasne, i istniejące w dniu wręczania wypowiedzenia przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony bez wypowiedzenia

Tak jak w przypadku rozwiązania umowy na czas nieokreślony za wypowiedzeniem umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana bez wypowiedzenia zarówno przez pracodawcę jak i pracownika.
Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę na czas nieokreślony bez wypowiedzenia

Zobacz też serwis: Czas pracy

Pracodawca może rozwiązać umowę :

1. z winy pracownika w razie:

- ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
- popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
- zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

2. z powodu niezdolności do pracy,

3. w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione wyżej i trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Zobacz serwis: Oferty pracy

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia

Pracownik może rozwiązać umowę jeżeli:
- zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
- gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy stosownie do żądania pracownika orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94).

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »