| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Rozwiązanie umowy > Wygaśnięcie umowy o pracę na podstawie przepisów Kodeksu pracy

Wygaśnięcie umowy o pracę na podstawie przepisów Kodeksu pracy

Stosunek pracy może ustać z powodu jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Tryb ustania stosunku pracy jest możliwy tylko w ściśle określonych przez przepisy prawa okolicznościach

Kodeks pracy przewiduje trzy okoliczności wygaśnięcia umowy o pracę

Zgodnie z art. 631 § 1 Kp., z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

Jeżeli umowa o pracę wygasa z powodu śmierci pracownika, pracodawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, które wiążą się z rozwiązaniem stosunku pracy takich jak:
• na wniosek członka rodziny bądź spadkobiercy wystawienia i wydania świadectwa pracy,
• wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (jeśli taki przysługiwał zmarłemu pracownikowi),
• wypłacenia uprawnionym osobom odprawy pośmiertnej.
Ważne Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

2. Śmierć pracodawcy

Z dniem śmierci pracodawcy, umowy o pracę z pracownikami wygasają, chyba, że zakład pracy lub jego część przechodzi na innego pracodawcę.

Pracownikowi któremu umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy przysługuje
odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

3. Tymczasowe aresztowanie pracownika

Zgodnie z art. 66 § 1 Kp umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika.

Samo postanowienie sądu o aresztowaniu nie powoduje wygaśnięcia umowy. Aby umowa wygasła musi minąć 3 miesiące od zatrzymania podejrzanego pracownika.

Zobacz także serwis: Umowa o pracę

Ponowne zatrudnienie pracownika

Jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, pracodawca zobligowany jest do ponownego zatrudnienia pracownika pomimo wygaśnięcia umowy o pracę.

Pracodawca nie ma obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika, gdy postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia, amnestii, lub w razie warunkowego umorzenia postępowania.

Warto również podkreślić, że inne przepisy szczególne przewidują okoliczności wygaśnięcia umowy o pracę i dotyczą poszczególnych grup zawodowych.

Zobacz serwis: Formy zatrudnienia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »