reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Konsument - dom > Umowa o zarządzanie nieruchomością - WZÓR UMOWY

Umowa o zarządzanie nieruchomością - WZÓR UMOWY

W umowie Zleceniodawca zleca Zarządzającemu podjęcie czynności zwykłego zarządu nieruchomością. Pobierz bezpłatny wzór umowy o zarządzanie nieruchomością.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o zarządzanie nieruchomością


UMOWA O ZARZĄDZANIE

zawarta w dniu ...................................... w ……………………….. pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. ......................... w ……………., w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

a............................................................................................................................................

............................................................................................................................................


§ 1

Strony stwierdzają, że przedmiotowa nieruchomość wspólna składa się z działki nr ……………...

położonej w obrębie miasta/wsi*…………....………….... oraz z  budynku jednorodzinnego/wielorodzinnego* położonego w ……………………. przy ul. .............................., dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla …………………….. Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr........................................................................... .


§ 2

Zarząd zleca Zarządzającemu wykonywanie w sposób samodzielny czynności zwykłego

zarządu nieruchomością wspólną, a Zarządzający powyższy obowiązek przyjmuje.


§ 3

Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

1. ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, oraz wyodrębnionych

lokali, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali,

2. prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości

wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

3. przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie

techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

4. Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących

do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością oraz innych terenów, poprzez nadzór nad realizacja zawartych w tym zakresie umów,

5. zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostawy energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci , poprzez nadzór nad realizacja zawartych w tym zakresie umów,

6. zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,

7. wykonanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, ciepłej i zimnej wody i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, poprzez nadzór nad realizacja zawartych w tym zakresie umów,

8. usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej, w tym na warunkach określonych w § 6 pkt. 2 umowy,

9. ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,

10. opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

11. zawieranie umów o dostawy , roboty i usługi, związane z realizacja zadań wymienionych w pkt. 3-9 umowy, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,

12. Otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek

bankowy, w tym otwarcie osobnego rachunku bankowego dla gromadzenia środków na fundusz remontowy,

13. prowadzenie odpowiedniej księgowości dla nieruchomości wspólnej, w tym odrębnej ewidencji kosztów i przychodów oraz ewidencji wpłat na fundusz remontowy, a także ewidencji wnoszonych przez właścicieli opłat i zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólna ( koszty eksploatacyjne). Rachunkowość Wspólnoty prowadzona będzie w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 15 dni przez terminem zebrania sprawozdawczego,

15. prowadzenie korespondencji z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej,

16. przygotowanie dokumentów umożliwiających sadowa windykacje należności Wspólnoty

17. rozliczenie rocznego planu gospodarczego, w tym funduszu remontowego,

18. windykacje opłat należnych od właścicieli lokali odrębnych.

19. Zarządca zobowiązuje się do przygotowania i podpisania umów dotyczących obsługi nieruchomości, do czego niniejszym otrzymuje pełnomocnictwo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.


§ 4

Z zaliczki i opłat wnoszonych przez właścicieli pokrywane będą:

1. koszty zarządzania nieruchomością wspólna, w skład których w szczególności wchodzą:

a) wydatki na bieżące remonty i konserwacje,

b) opłaty za dostawę gazu do centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody - w części

dotyczącej nieruchomości wspólnej,

c) opłaty z tytułu wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków z nieruchomości wspólnej,

d) wydatki na utrzymanie czystości i porządku,

e) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali,

f) koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych w nieruchomości wspólnej,

g) koszty napraw, usuwania awarii i ich skutków oraz koszty remontów

h) wynagrodzenie dla Zarządzającego i ryczałt dla członków Zarządu,

Powyższe koszty rozlicza się zgodnie z obowiązującymi uchwałami.

2. Zarządzający jest upoważniony do rozliczania i ustalania zaliczkowych opłat za czynsz

oraz świadczenia obejmujące dostawy do poszczególnych lokali centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody (c.w.) i zimnej wody (z.w.) oraz wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków z lokalu. Opłata stała za c.o. jest rozliczana w stosunku do 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, opłata zmienna jest rozliczana w stosunku do 1 m2 powierzchni użytkowej lub według wskazania licznika (LEC).

Opłata za c.w. i z.w. rozliczana jest według wskazań licznika. Opłata za wywóz śmieci rozliczana jest do 1 m2 lokalu mieszkalnego.

3. W przypadku podwyższenia lub obniżenia cen za gaz, c.w., z.w. i energie elektryczna, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków z lokalu oraz za inne usługi wpływające na wysokość opłat, opłata zostanie przez Zarządzającego proporcjonalnie podwyższona lub obniżona od dnia zmiany cen. Zarządzający ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właścicieli lokali o dokonanej podwyżce lub obniżce.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama