| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Usługi komunalne > Umowa z zakładem energetycznym

Umowa z zakładem energetycznym

Sprzedaż, dystrybucja, sieci, instalacje i urządzenia. To tylko podstawowe hasła jakie powinieneś znać zawierając umowę z przedsiębiorstwem energetycznym. Sprawdź co musisz wiedzieć.

Dostarczanie energii odbywa się, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji. Dostarczanie energii może odbywać się również na podstawie jednej umowy tzw. umowy kompleksowej. Zawiera ona postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii. Umowa kompleksowa może zawierać także postanowienia umowy sprzedaży energii, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii lub umowy o świadczenie usług magazynowania tych paliw, zawartych przez sprzedawcę na rzecz i w imieniu odbiorcy końcowego z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii.

Zanim jednak dojdzie do podpisania powyższych umów konieczne jest, szczególnie w nowo wybudowanych nieruchomościach, przyłączenie do sieci. Przedsiębiorstwo energetyczne, które zajmuje się usługą dystrybucji energii ma obowiązek zawrzeć z konsumentem umowę o przyłączenie do sieci. Jeżeli tylko istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia określone warunki. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowaną osobę. Musi podać przyczynę odmowy.

Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające:

 • termin realizacji przyłączenia,
 • wysokość opłaty za przyłączenie,
 • miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego,
 • zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia,
 • wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów,
 • warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia,
 • przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie energii, ilości energii przewidzianej do odbioru,
 • moc przyłączeniową,
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,
 • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Konsument musi posiadać tytuł prawny do korzystania z nieruchomości by żądać przyłączenia do sieci.

Przedsiębiorstwo energetyczne zawierając z odbiorcom końcowym umowę dystrybucji zobowiązuje się przede wszystkim do świadczenia swoich usług w dobrej jakości. Jego zadaniem jest zaopatrywanie konsumentów w energię w sposób ciągły, niezawodny, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Aby było to możliwe przedsiębiorca musi dbać o utrzymanie urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych w odpowiednim stanie. Są one jego własnością.

Zakład energetyczny ma obowiązek:

 • utrzymywać określone standardy jakościowe energii - prąd dostarczany nam do domów powinien mieć określoną moc, a napięcie odpowiednią wielkość. W przypadku nieprawidłowo odbiorca może domagać się bonifikat. Ich wielkość powinna być wskazana w umowie;
 • przyjmować reklamacji od odbiorców. Konsument ma prawo zgłaszać nieprawidłowości do przedsiębiorstwa rzez całą dobę;
 • usuwać awarie bez zbędnej zwłoki;
 • informować odbiorców z wyprzedzeniem o ewentualnych przerwach w dostarczaniu prądu;
 • sprawdzać liczniki przez upoważnioną do tego osobę;
 • dostarczać odbiorcom faktury VAT;
 • niezwłocznie powiadamiać konsumentów o planowanych zmianach umowy wraz z pisemną informacją o prawie do wypowiedzenia umowy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »