reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Edukacja seniora > Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma formułę Stowarzyszenia, w którym obowiązuje zasada „non profit”. Działa na podstawie Statutu oraz w ramach obowiązującego porządku prawnego. Ponadto RUTW działa jako dobrowolne i samorządne stowarzyszenie osób starszych.

Na jakiej podstawie działa UTW?

 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Statutu.
 • stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej jego członków,
 • aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestniczenia w pracach RUTW,
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

Cele, o których mowa powyżej RUTW realizuje przez:

 • wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności dotyczących ludzi starszych,
 • lektoraty języków obcych,
 • sekcje zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami RUTW określonymi przez Ogólne Zgromadzenie Członków i Radę Programową,
 • wycieczki turystyczne i krajoznawcze,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych,
 • udostępnianie sztuki i upowszechnianie kultury,
 • organizację czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury,
 • organizację czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury regionalnej,
 • organizowanie działań osób starszych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
 • samopomoc koleżeńską (poza materialną),
 • pomocnicze badania naukowe,
 • wydawanie czasopism i prowadzenie akcji informacyjno-programowych.

Kto może zostać członkiem zwyczajnym (słuchaczem) RUTW ?

Członkiem zwyczajnym RUTW może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów RUTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do RUTW oraz będzie opłacał składkę roczną.

Zobacz również: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie

Co powinien zrobić słuchacz przed rozpoczęciem każdego semestru?

 • wpłacić składkę członkowską, uzyskując w ten sposób wpis na listę słuchaczy,
 • zadeklarować, w jakich sekcjach oraz klubach, chce uczestniczyć.

Każdy słuchacz w ramach opłaconej składki członkowskiej ma prawo uczestniczyć w zajęciach dwóch różnych sekcji. Dopuszcza się możliwość uczestniczenia w większej liczbie sekcji(ponad ustalony limit 2 sekcji) pod warunkiem wniesienia pełnej odpłatności za pozalimitowe sekcje, jak określa Regulaminu Słuchacza.

Jakie prawa ma członek zwyczajny?

 • czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia,
 • zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności RUTW,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności RUTW,
 • organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo - turystycznej, klubowej zgodnie z celami RUTW i potrzebami członków,
 • korzystania z pomieszczeń RUTW, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem.
 • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów RUTW,
 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów RUTW,
 • regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

Co obejmuje oferta programowa RUTW ?

 • wykłady i spotkania plenarne - 1 raz w miesiącu,
 • spotkania integracyjne i towarzyskie członków RUTW,
 • zajęcia sekcji,
 • wycieczki krajoznawcze i turystyczne.
 • dobrowolne wystąpienie z RUTW zgłoszone na piśmie,
 • skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres roku,
 • wskutek śmierci członka,
 • wykluczenie przez prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego,
 • skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającego jako karę dodatkową - utratę praw publicznych.

Podstawa prawna:

Statut Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

Regulamin słuchacza Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zobacz również serwis: Sanatorium

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma formułę Stowarzyszenia, w którym obowiązuje zasada „non profit”.
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma formułę Stowarzyszenia, w którym obowiązuje zasada „non profit”.

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT – Usługi178.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama