reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Edukacja seniora > Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma formułę Stowarzyszenia, w którym obowiązuje zasada „non profit”. Działa na podstawie Statutu oraz w ramach obowiązującego porządku prawnego. Ponadto RUTW działa jako dobrowolne i samorządne stowarzyszenie osób starszych.

Na jakiej podstawie działa UTW?

 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Statutu.
 • stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej jego członków,
 • aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestniczenia w pracach RUTW,
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

Cele, o których mowa powyżej RUTW realizuje przez:

 • wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności dotyczących ludzi starszych,
 • lektoraty języków obcych,
 • sekcje zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami RUTW określonymi przez Ogólne Zgromadzenie Członków i Radę Programową,
 • wycieczki turystyczne i krajoznawcze,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych,
 • udostępnianie sztuki i upowszechnianie kultury,
 • organizację czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury,
 • organizację czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury regionalnej,
 • organizowanie działań osób starszych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
 • samopomoc koleżeńską (poza materialną),
 • pomocnicze badania naukowe,
 • wydawanie czasopism i prowadzenie akcji informacyjno-programowych.

Kto może zostać członkiem zwyczajnym (słuchaczem) RUTW ?

Członkiem zwyczajnym RUTW może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów RUTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do RUTW oraz będzie opłacał składkę roczną.

Zobacz również: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie

Co powinien zrobić słuchacz przed rozpoczęciem każdego semestru?

 • wpłacić składkę członkowską, uzyskując w ten sposób wpis na listę słuchaczy,
 • zadeklarować, w jakich sekcjach oraz klubach, chce uczestniczyć.

Każdy słuchacz w ramach opłaconej składki członkowskiej ma prawo uczestniczyć w zajęciach dwóch różnych sekcji. Dopuszcza się możliwość uczestniczenia w większej liczbie sekcji(ponad ustalony limit 2 sekcji) pod warunkiem wniesienia pełnej odpłatności za pozalimitowe sekcje, jak określa Regulaminu Słuchacza.

Jakie prawa ma członek zwyczajny?

 • czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia,
 • zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności RUTW,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności RUTW,
 • organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo - turystycznej, klubowej zgodnie z celami RUTW i potrzebami członków,
 • korzystania z pomieszczeń RUTW, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem.
 • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów RUTW,
 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów RUTW,
 • regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

Co obejmuje oferta programowa RUTW ?

 • wykłady i spotkania plenarne - 1 raz w miesiącu,
 • spotkania integracyjne i towarzyskie członków RUTW,
 • zajęcia sekcji,
 • wycieczki krajoznawcze i turystyczne.
 • dobrowolne wystąpienie z RUTW zgłoszone na piśmie,
 • skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres roku,
 • wskutek śmierci członka,
 • wykluczenie przez prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego,
 • skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającego jako karę dodatkową - utratę praw publicznych.

Podstawa prawna:

Statut Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

Regulamin słuchacza Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zobacz również serwis: Sanatorium

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma formułę Stowarzyszenia, w którym obowiązuje zasada „non profit”.
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma formułę Stowarzyszenia, w którym obowiązuje zasada „non profit”.

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Rostworowska

Specjalista ds. obsługi klientów biznesowych z sektora finansowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama