| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Postępowanie karne > Mediacja w postępowaniu karnym

Mediacja w postępowaniu karnym

Zgodnie z treścią kodeksu postępowania karnego w postępowaniu karnym możliwe jest przeprowadzenie postępowania mediacyjnego pomiędzy podejrzanym (oskarżonym) a pokrzywdzonym. Treść tej mediacji jest istotna albowiem może wpływać na wymiar kary oskarżonego, możliwość zastosowania wobec niego warunkowego umorzenia postępowania lub umorzenia postępowania (w przypadku spraw z oskarżenia prywatnego).

Postępowanie mediacyjne może być wszczęte na każdym etapie sprawy i to zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego. Zgodnie z przepisami ustawy ma ono trwać miesiąc, z tym, że należy podkreślić, iż jest to termin instrukcyjny. Wymaga podkreślenia, iż w przypadku postępowania przygotowawczego czas ten nie jest wliczany do czasu trwania tego postępowania.

Jak się wszczyna postępowanie mediacyjne?

Postępowanie mediacyjne może być wszczęte z urzędu (przez sąd, prokuratora lub inny prowadzący sprawę organ ścigania) lub na wniosek którejś ze stron (ale tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą zgodę na tę formę porozumienia).

Kto prowadzi postępowanie mediacyjne?

Postępowanie mediacyjne może być prowadzone przez zawodowego mediatora z instytucji zajmującej się mediacją lub osoby godnej zaufania. Ważne jest ustawowe zastrzeżenie, iż mediatorem nie może być czynny zawodowo sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, a także aplikant do tychże zawodów albo inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze lub innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw oraz osoba, która powinna podlegać wyłączeniu od sprawy na mocy art. 40-42 Kodeksu postępowania karnego (czyli np. osoba najbliższa, świadek zdarzenia etc.).

Zobacz serwis: Postępowanie karne

Znaczenie wyników postępowania mediacyjnego

Z treści mediacji sporządza się protokół, który zawiera zapis dokonanych ustaleń. Treść ustaleń mediacyjnych nie podlega przymusowej egzekucji. Ważne jest również podkreślenie, że treść zapisów przebiegu mediacji nie może być również dowodem w sprawie.

Treść wyników przeprowadzonej mediacji ma ważne znacznie, ponieważ jej dobry wynik jest potencjalnie bardzo istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez Sąd przy orzekaniu wymiaru kary lub przy ustalaniu przez organy czy w stosunku do danej osoby możliwe jest zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania. Chodzi o to, że dyrektywy kary nakazują oceniać postawę sprawcy po zdarzeniu a pogodzenie się przez niego z pokrzywdzonym, jego przeprosiny oraz skrucha (najlepiej połączona z uzgodnionym sposobem naprawienia szkody) ewidentnie przemawiają na rzecz pozytywnej ocen postaw i zachowań oskarżonego.

W odniesieniu do postępowania prywatnoskargowego należy wskazać, iż korzystny wynik mediacji może prowadzić do umorzenia postępowania karnego.

Koszty mediacji

W odniesieniu do problematyki kosztów mediacji, należy wskazać, iż koszty te wykłada tymczasowo Skarb Państwa (tak jak i za wszystkie inne czynności postępowania przygotowawczego lub sądowego) a potem są one rozliczane w wyroku końcowym.

Zobacz serwis: Sprawy karne

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »