| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Postępowanie przed sądem > Skazanie bez rozprawy

Skazanie bez rozprawy

Skazanie bez rozprawy to forma konsensualnego zakończenia procesu karnego polegająca na tym, iż przy spełnieniu określonych przesłanek podejrzany ustala z prokuratorem w postępowaniu przygotowawczym rozmiar przyszłej kary, o orzeczenie której prokurator zwraca się do sądu w wniosku o skazanie bez rozprawy (który jest załącznikiem aktu oskarżenia).

Sąd na posiedzeniu ocenia treść wskazanego wniosku i jeśli go uwzględnia w złożonej (lub później zmodyfikowanej formie) to wydaje wyrok na posiedzeniu, a jeśli nie to kieruje sprawę na rozprawę do rozpatrzenia w normalnym trybie).

Należy wskazać, iż pokrzywdzony nie uczestniczy w porozumieniu prokuratora z oskarżonym dokonywanym w postępowaniu przygotowawczym, a zatem nie ma nie wpływu. Ewentualny wpływ ma później, jeżeli weźmie udział w posiedzeniu, na którym sąd będzie rozpatrywał przedmiotowy wniosek (ale o tym poniżej).

Prokurator i Sąd ustawowo dbają o interes pokrzywdzonego

Należy wskazać, iż prokurator ma ustawowy obowiązek dbania o interes pokrzywdzonego. Stąd w treści porozumienia zawieranego z oskarżonym powinien on zabiegać o to, aby oskarżony naprawił szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu, ewentualnie zapłacił mu zadośćuczynienie a także zabiegać o stosowanie innych środków karnych (takich jak przykładowo zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego), jeżeli uzna, iż służy to interesowi pokrzywdzonego.

Również sąd ma ustawowo wpisaną kompetencję do zadbania o interes pokrzywdzonego, albowiem art. 343 § 3 Kodeksu postępowania karnego wskazuje, iż nawet, gdy nie ma warunków (według prawa karnego materialnego – art. 46 § 1 Kodeksu karnego) do orzeczenia wobec oskarżonego obowiązku naprawienia szkody, to sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Zobacz: Oskarżony - podejrzany

Pokrzywdzony a rozpoznanie wniosku przez Sąd

Pokrzywdzony jest informowany o terminie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora i do tego terminu może zgłosić swój udział w procesie jako oskarżyciel posiłkowy. Niezależnie od tego przysługuje mu prawo wypowiedzenia się na posiedzeniu (lub pisemnie przed jego terminem) co do treści wniosku prokuratora. Nie jest wykluczona możliwość taka, w której będzie zgłaszał gotowość zaakceptowania porozumienia pod pewnymi warunkami, czyli domagając się modyfikacji treści ustaleń (treści wniosku).

W opisanej powyżej sytuacji, sąd może odroczyć posiedzenie dając pokrzywdzonemu oraz oskarżonemu czas do porozumienia się, a nawet może w tej materii zdecydować o wyznaczeniu dla nich mediatora.

Jeżeli pokrzywdzony będzie się zdecydowanie sprzeciwiał treści ustalonej kary, są dwie możliwości dla sądu - wydanie wyroku skazującego przez sąd (choć wówczas ryzykuje on niemal pewną apelacją oskarżyciela posiłkowego) lub skierowanie sprawy do rozpoznania w normalnym trybie procesowym (co będzie decyzją procesową naturalną i niemal 100% pewną).

Należy dodać, iż jeżeli pokrzywdzony nie zainteresuje się sprawą – nie czyta akt, nie stawi się na posiedzenie pomimo informacji o tym, iż taki wniosek będzie rozpatrywany (nie wyrazi o nim swojego zdania), to posiedzenie takie toczy się dalej a wyrok może zostać wydany. 

Zobacz serwis: Postępowanie karne

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »