| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renta rodzinna > Kto dostanie rentę rodzinną?

Kto dostanie rentę rodzinną?

Rentę rodzinną można otrzymać po śmierci osoby, która miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Krąg osób uprawnionych do renty rodzinnej jest ściśle określony w polskim prawie.

Zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do renty uprawnieni są:

  • dzieci własne, jak również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
  • wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie oraz utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości (do kręgu tego nie zalicza się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka);
  • małżonek zmarłego;
  • rodzice (wlicza się tu także ojczyma, macochę i osoby przysposabiające).

Dzieci

Dzieci starające się o rentę rodzinną muszą spełnić jeszcze dodatkowe warunki. Prawo do renty przysługuje:

  • do ukończenia 16 lat,
  • do ukończenia nauki w szkole (dot. dzieci, które ukończyły 16 lat), ale nie dłużej niż do 25. roku życia albo
  • w każdym wieku – jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy lub do samodzielnej egzystencji.

Wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie oraz utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości

Ta grupa uprawnionych do renty powinna spełnić takie warunki jak dzieci i oprócz tego ustawodawca nałożył na nich jeszcze dodatkowe wymogi. Osoby te otrzymają rentę rodzinną, jeżeli zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie, co najmniej na rok przed śmiercią emeryta bądź rencisty. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ubezpieczony zginął w wyniku wypadku. Ponadto uprawnieni nie mogą posiadać renty po zmarłych rodzicach. Jeżeli rodzice uprawnionych żyją warunkiem jest to, że nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Zobacz też: Kiedy ustaje świadczenie przedemerytalne?

Wdowa

Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

1. Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

2) wychowuje, co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »