Kategorie

Wspólne rozliczenie rozwodników

Redakcja
Wspólne rozliczenie rozwodników (byłych małżonków) jest możliwe. /Fot. Fotolia
Na gruncie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), tj. ustawy o PIT możliwe jest wspólne rozliczenie rozwodników (byłych małżonków). Kiedy i po spełnieniu jakich warunków możemy skorzystać z preferencyjnego rozliczenia podatku PIT – wspólnego rozliczenia rozwodników?
Reklama

Na gruncie obowiązujących przepisów prawnych - ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), tj. ustawy o PIT, istnieje możliwość wspólnego rozliczenia małżonków. Warto podkreślić, że z preferencyjnego sposobu opodatkowania wspólnych dochodów z małżonką (małżonkiem) mogą skorzystać także byli małżonkowie, tzn. ci, którzy zdecydowali się na rozwód.

Art. 6 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), tzw. ustawa o PIT, brzmi: „Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Oznacza to, że także byli małżonkowie mogą być opodatkowani łącznie”.

Zobacz również: Majątek małżonków - poradnik

Warunki wspólnego rozliczenia rozwodników

Ustawodawca możliwość tą uzależnia od łącznego spełnienia dwóch, ustawowo wskazanych, warunków. Po pierwsze byli małżonkowie cały poprzedni rok pozostawać powinni w związku małżeńskim. W praktyce oznacza to, że ze wspólnego rozliczenia skorzystamy tylko jednokrotnie, tj. w roku, w którym uprawomocniło się orzeczenie o rozwodzie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że decydujące znaczenie ma data uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, nie zaś data wydania przez sąd orzeczenia w tym przedmiocie. Po drugie małżonkowie w całym poprzednim roku pozostawać powinni w majątkowym ustroju małżeńskim, jakim jest wspólność majątkowa.

Zmiana majątkowego ustroju małżeńskiego uniemożliwia skorzystanie ze wspólnego rozliczenia małżonków/ rozwodników.

Reklama

Twierdzenie powyższe wielokrotnie potwierdziły sądy, m.in.: WSA w Gliwicach (wyrok z dnia 12 lipca 2011 roku, I SA/Gl 1272/10). Sąd stwierdził, że ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej nie pozwala na korzystanie z preferencji w zakresie rozliczenia podatku PIT.

Państwo Kowalscy rozwiedli się w 2013 roku. Wyrok sądowy w ich sprawie uprawomocnił się w marcu 2014 roku. Zgodnie z powyższym wskazać trzeba, że cały 2013 rok pozostawali w związku małżeńskim. Korzystali też z małżeńskiej wspólności majątkowej. Stąd rozwiedzionym małżonkom przysługuje prawo do wspólnego rozliczenia za 2013 rok. W 2014 roku mogą więc złożyć wspólne rozliczenie PIT. Z takiej preferencji nie skorzystają ponownie w 2015 roku.

Musimy pamiętać, że wyżej wymienione kryteria należy spełnić jednocześnie.

Łączne rozliczenie rozwodników

Konstrukcja rozliczenia łącznego polega na odrębnym odliczeniu przez każdego z małżonków składek ubezpieczeniowych i ulg podatkowych. Następnie dochody obu osób są sumowane i dzielone na pół. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w sytuacji, gdy pomiędzy wysokością zarobków małżonków (także rozwodników) występują znaczne różnice. Wówczas łączne opodatkowanie pozwala na uniknięcie przekroczenia progu podatkowego i pozostanie przy stawce 18%. Podatek płacony jest w podwójnej wysokości podatku, jaki ustalony został od połowy łącznej kwoty dochodów rozwodników. Małżonkowie/ byli małżonkowie wypełniają więc tylko jedną deklarację PIT.

Pani Halina nie pracuje. Jej mąż samodzielnie utrzymuje rodzinę a jego zarobki znacząco przekraczają kwotę 85.528 zł (tj. próg podatkowy, od którego dochody opodatkowane są stawką 32%). W ich sytuacji wspólne rozliczenie będzie bardzo optymalizacją podatkową. Dochody męża pomniejszamy o ulgi i składki, i sumujemy z dochodami żony (które w tym przypadku nie istnieją). Następnie dzielimy na dwa. Od dwóch równych części obliczamy podatek PIT. Oczywistym jest więc, że wspólny dochód małżonków nie przekroczy progu podatkowego i opodatkowany będzie stawką 18%, dzięki czemu uzyskają oni istotną korzyść finansową.

Polecamy serwis: Rozwody

Skorzystanie rozliczenia wspólnego wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia, praktycznie – zaznaczenia odpowiedniego pola w deklaracji PIT.

Dotyczy to tylko podmiotów opodatkowanych na zasadach ogólnych, nie stawką liniową, ryczałtem (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową czy podatkiem tonażowym.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.),
 • wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 lipca 2011 roku, (I SA/Gl 1272/10).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.

  Kapitał rodzicielski - od kiedy?

  Ustawa w sprawie kapitału rodzicielskiego ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. O szczegółach mówiła minister rodziny Marlena Maląg.

  Wniosek o dowód osobisty online jeszcze tylko przez 50 dni

  To ostatnie 50 dni na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach, które wejdą w życie w sierpniu.

  Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.

  Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

  15 czerwca 2021 r. przypada Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc jest problemem, który dotyka seniorów na całym świecie.

  Kara pozbawienia wolności nie tylko w zakładzie karnym

  Osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, mają do wyboru dwie instytucje prawne, które dają im możliwość odbycia tej kary poza zakładem karnym.

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.