| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Egzekucja komornicza > Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym - 2019 r.

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym - 2019 r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie duża nowelizacja przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego. Do największych zmian zaliczyć należy m.in. możliwość uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu, ze względu na wadliwe doręczenie, poszerzenie przesłanek umorzenia postępowania z urzędu, a także zwiększenie zakresu odpowiedzialności komornika, który w pewnych okolicznościach zobowiązany będzie do utrwalenia, za pomocą urządzeń rejestrujących, czynności egzekucyjnych dokonanych poza kancelarią komorniczą.

Możliwość złożenia skargi na formularzu

Od 1 stycznia 2019 roku dłużnik wobec którego prowadzone będzie postępowanie egzekucyjne będzie miał możliwość złożenia skargi na czynności komornicze na formularzu, co niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie liczby przypadków odrzucania skarg z przyczyn formalnych. Wprost w treści formularza będą wskazane elementy konieczne do rozpoznania skargi. Ponadto ustawodawca nałożył na komorników obowiązek doręczenia dłużnikowi formularza skargi na czynności komornika przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz  pouczenia strony i uczestników postępowania występujących w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o sposobie i terminie zaskarżenia czynności. Co więcej, art. 796 § 1 stanowi, iż wniosek o wszczęcie egzekucji składany komornikowi może być złożony na formularzu urzędowym.

Większa odpowiedzialność komorników

Kolejną kwestią, która ulegnie zmianie to zwiększenie odpowiedzialność komorników. Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzona zostanie możliwość obciążenia kosztami postępowania samego komornika. Na gruncie  art. 767 § 6 k.p.c. obciążenie komornika będzie miało miejsce, gdy ten w sposób oczywisty naruszy prawo. Po wejściu w życie nowelizacji zostaną wyeliminowane sytuacje, gdy uczestnik postępowania, mimo że nie ponosił odpowiedzialności za czynność dokonaną z oczywistym naruszeniem prawa, był zobowiązany do zwrócenia skarżącemu kosztów postępowania.

Zwiększy się również zakres kontroli komorników, gdyż art. 8091 k.p.c. ustanawia obowiązek utrwalania przebiegu określonych czynności za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Komornik na wniosek co najmniej jednej ze stron zobowiązany będzie do utrwalenia czynności egzekucyjnych dokonanych poza kancelarią komorniczą.

Art. 8091 k.p.c. wymienia katalog czynności, które będą mogły być utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących. W/w. artykuł wymienia takie czynności jak: czynności z udziałem dłużnika zmierzające do ustalenia jego stanu majątkowego; zajęcie ruchomości; wykonanie postanowienia o oddaniu ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik; licytacja ruchomości z wyłączeniem licytacji elektronicznej; licytacja nieruchomości, chyba że jej przebieg jest utrwalany w sposób określony w art. 972 § 2; oględziny nieruchomości; wprowadzenie w zarząd nieruchomości w trybie art. 933; opróżnienie pomieszczeń z osób lub rzeczy; wydanie ruchomości i nieruchomości; wprowadzenie w posiadanie; przymusowe otwarcie pomieszczenia; przeszukanie mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego dłużnika.

Komornik będzie zobowiązany do umożliwienia stronom i uczestnikom postępowania zapoznanie się z zapisem obrazu i dźwięku w siedzibie kancelarii komorniczej.

Autor: Klaudia Burdalska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »