| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Ubezpieczenia > Ubezpieczenia zdrowotne > Na czym polega dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Na czym polega dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Osoby, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a zatem nie przysługują im bezpłatne świadczenia medyczne z NFZ mogą przystąpić do takiego ubezpieczenia dobrowolnie.

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Dobrowolnie mogą się ubezpieczyć m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym czy poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w Rzeczypospolitej Polskiej. Warunek objęcia takim ubezpieczeniem stanowi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zobacz: Jakie roszczenia za błąd lekarski?

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Celem przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do najbliższego regionalnego oddziału NFZ i złożyć pisemny wniosek. Osoba, która ubiega się o ubezpieczenie musi również przedstawić dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia (np. zaświadczenie z zakładu pracy, które potwierdzałoby opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dowód wpłaty ostatniej składki tytułem prowadzenia działalności pozarolniczej czy też zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt ubezpieczenia). Po wypełnieniu wniosku i dostarczeniu niezbędnych dokumentów osoba ubiegająca się o ubezpieczenie podpisuje dwa egzemplarze umowy. Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawierana jest na czas nieokreślony.

Zobacz: Kto odpowiada za szkody przy badaniu klinicznym?

Dodatkowe opłaty

Zdarzają się sytuacje, kiedy osoba występująca z wnioskiem o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne nie miała zachowanej ciągłości ubezpieczenia. W takim przypadku przystępujący do ubezpieczenia zobligowany jest do wniesienia na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia opłaty dodatkowej. Wysokość tej opłaty uzależnia się od okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wynosi odpowiednio:

  • §  20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku;
  • §  50% dochodów – kiedy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat;
  • §  100% dochodów – kiedy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat;
  • §  150% dochodów – kiedy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat;
  • §  200% dochodów – kiedy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat.

Opłatę dodatkową należy wnieść przed zawarciem umowy. Dyrektor oddziału NFZ, do którego wystąpiono z wnioskiem o zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, może odstąpić od poboru opłaty dodatkowej bądź rozłożyć ją na raty miesięczne (nie więcej niż 12 rat).

Zobacz: Opieka medyczna na urlopie

Wysokość składki

Wysokość składki zmienia się każdego roku. Obliczając podstawę wymiaru składki bierze się pod uwagę kwotę deklarowanego miesięcznego dochodu, jednakże składka nie może być niższa niż kwota odpowiadająca przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału. Kwota ta ogłaszana jest co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: październik, listopad i grudzień 2011 r. wynosi miesięcznie nie mniej, niż 323, 41 zł.

Opłacenie składki

Składkę za każdy miesiąc kalendarzowy należy opłacić do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za październik do 15. listopada). Składkę należy wpłacać na odpowiednie konto ZUS – rachunek ZUS (końcówka 52).

Podstawa prawna

Ustawa 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »