Kategorie

Umowa sprzedaży udziałów spółki - WZÓR UMOWY

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może sprzedać swoje udziały, ich część lub część udziału innej osobie. Umowa sprzedaży udziałów musi być zawarta na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi.


UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

Umowa zawarta w dniu ................................ (data podpisania umowy) pomiędzy:

1. ..................................................... (imię i nazwisko sprzedającego) zamieszkałym w .......................................  (miejscowość) przy ul. ................................ (ulica, numer domu, numer mieszkania), legitymującym się dowodem osobistym ................................ (seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM,

a

2. ..................................................... ..................................................... (imię i nazwisko kupującego) zamieszkałym w .......................................  (miejscowość) przy ul. ................................ (ulica, numer domu, numer mieszkania), legitymującym się dowodem osobistym ................................ (seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej KUPUJĄCYM.


Strony oświadczają, co następuje:

1. Sprzedający oświadcza, że jest Wspólnikiem w Spółce ..................................... (nazwa spółki) Sp. z o.o z siedzibą w ...................................... (miejscowość), zarejestrowanej w ................................... (adres sądu rejestrowego), pod nr KRS ......................... (numer KRS)

2. Kapitał zakładowy Spółki w dniu podpisania niniejszej umowy wynosi ............................ (słownie: ......................................) złotych i dzieli się na ................ (ilość udziałów) udziałów o wartości nominalnej .................... (słownie: ........................) złotych każdy.

3. Sprzedający posiada w powołanym kapitale zakładowym wszystkie ...............(ilość udziałów) udziałów o wartości nominalnej .................... (słownie: ........................) złotych każdy, o łącznej wartości .................... (słownie: ........................) złotych.

4. Sprzedający oświadcza, że dnia ...................................... (data dzienna) roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ...................................... (nazwa spółki) Sp. z o.o podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie przez Sprzedającego posiadanych przez niego udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

5. Strony zgodnie oświadczają, że nie ma żadnych ograniczeń do zawarcia niniejszej umowy.


Ustalono, co następuje:


Art. 1. Przedmiot umowy.

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego prawa własności ....................(słownie: ..................) udziałów o wartości nominalnej ....................(słownie: ..................) złotych każdy, o łącznej wartości ....................(słownie: ..................) złotych, posiadanych przez Sprzedającego w kapitale zakładowym Spółki .................................... (nazwa spółki)Sp. z o.o.

Art. 2. Cena.

Strony ustalają, że udziały, będące przedmiotem niniejszej umowy, zostają sprzedane za cenę ....................(słownie: ..................) złotych.

Art. 3. Sposób zapłaty ceny.

Należność za udziały zostanie zapłacona gotówką do rąk Sprzedającego w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Art. 4. Oświadczenia sprzedającego.

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotowych udziałów, że zostały one należycie opłacone, nie są zastawione i nie są obciążone żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich.

2. Sprzedający oświadcza, że nie zalega wobec Spółki z żadnymi płatnościami.

3. Sprzedający oświadcza, że niniejsza umowa nie narusza postanowień umowy Spółki ..................................... (nazwa spółki) Sp. z o.o.

4. Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się zawiadomić Spółkę ............................. (nazwa spółki) Sp. z o.o. o nabyciu udziałów będących przedmiotem niniejszej umowy.

Art. 5. Koszty.

1. Strony ustalają, że wszelkie koszty związane z jej zawarciem ponosi Kupujący, a w szczególności koszt uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Art. 6. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron......................................                                                           .....................................
SPRZEDAJĄCY                                                                            KUPUJĄCY


– Notarialne poświadczenie podpisów –

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży udziałów spółki

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

  Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

  Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

  Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie możliwy tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.