| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży udziałów spółki - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży udziałów spółki - WZÓR UMOWY

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może sprzedać swoje udziały, ich część lub część udziału innej osobie. Umowa sprzedaży udziałów musi być zawarta na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi.


UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

Umowa zawarta w dniu ................................ (data podpisania umowy) pomiędzy:

1. ..................................................... (imię i nazwisko sprzedającego) zamieszkałym w .......................................  (miejscowość) przy ul. ................................ (ulica, numer domu, numer mieszkania), legitymującym się dowodem osobistym ................................ (seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM,

a

2. ..................................................... ..................................................... (imię i nazwisko kupującego) zamieszkałym w .......................................  (miejscowość) przy ul. ................................ (ulica, numer domu, numer mieszkania), legitymującym się dowodem osobistym ................................ (seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej KUPUJĄCYM.


Strony oświadczają, co następuje:

1. Sprzedający oświadcza, że jest Wspólnikiem w Spółce ..................................... (nazwa spółki) Sp. z o.o z siedzibą w ...................................... (miejscowość), zarejestrowanej w ................................... (adres sądu rejestrowego), pod nr KRS ......................... (numer KRS)

2. Kapitał zakładowy Spółki w dniu podpisania niniejszej umowy wynosi ............................ (słownie: ......................................) złotych i dzieli się na ................ (ilość udziałów) udziałów o wartości nominalnej .................... (słownie: ........................) złotych każdy.

3. Sprzedający posiada w powołanym kapitale zakładowym wszystkie ...............(ilość udziałów) udziałów o wartości nominalnej .................... (słownie: ........................) złotych każdy, o łącznej wartości .................... (słownie: ........................) złotych.

4. Sprzedający oświadcza, że dnia ...................................... (data dzienna) roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ...................................... (nazwa spółki) Sp. z o.o podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie przez Sprzedającego posiadanych przez niego udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

5. Strony zgodnie oświadczają, że nie ma żadnych ograniczeń do zawarcia niniejszej umowy.


Ustalono, co następuje:


Art. 1. Przedmiot umowy.

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego prawa własności ....................(słownie: ..................) udziałów o wartości nominalnej ....................(słownie: ..................) złotych każdy, o łącznej wartości ....................(słownie: ..................) złotych, posiadanych przez Sprzedającego w kapitale zakładowym Spółki .................................... (nazwa spółki)Sp. z o.o.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »